• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Для авторів » Наукові звання (скорочення)

Наукові звання (скорочення)

Назви наукових ступенів

 • Кандидат архітектури(к.арх.)
  • Доктор архітектури (д.арх.)
  • Кандидат біологічних наук(к.б.н.)
 • Кандидат ветеринарних наук(к.вет.н.)
 • Кандидат військових наук(к.військ.н.)
 • Кандидат географічних наук(к.геогр.н.)
 • Кандидат геологічних наук(к.геол.н.)
 • Кандидат наук з державного управління(к.держ.упр.)
 • Кандидат економічних наук (к.е.н.)
 • Кандидат історичних наук(к.і.н.)
 • Кандидат культурології(к.культ.)
 • Кандидат медичних наук (к.мед.н.)
 • Кандидат мистецтвознавства (к.мист.)
 • Кандидат педагогічних наук (к.пед.н.)
 • Професор (проф.)
 • Кандидат політичних наук(к.політ.н.)
 • Доктор політичних наук (д.політ.н.)
 • Кандидат психологічних наук (к.психол.н.)
 • Кандидат сільськогосподарських наук (к.с.-г.н.)
 • Кандидат наук із соціальних комунікацій (к.соц.ком.)
 • Кандидат соціологічних наук (к.соц.н.)
 • Кандидат технічних наук (к.т.н.)
 • Кандидат фізико-математичних наук (к.ф.-м.н.)
 • Кандидат фармацевтичних наук (к.фарм.н.)
 • Кандидат наук з фізичного виховання і спорту (к.фіз.вих)
 • Кандидат філологічних наук (к.філол.н.)
 • Кандидат філософських наук (к.філос.н.)
 • Кандидат хімічних наук (к.х.н.)
 • Кандидат юридичних наук (к.ю.н.)
 • Доцент (доц.)

В Україні й країнах СНД кандидатський ступінь приблизно еквівалентний науковому ступеню Ph.D. (доктор філософії) більшості країн Заходу

При скороченні назв наукових ступенів такі основні скорочення:

 • кандидат – канд.;
 • доктор – д-р.;
 • доцент – доц.,
 • професор – проф.

У словах біологічних, психологічних, філологічних скорочення відбуваються відсіканням частини «-огічних». Слова виховання, наука, спорт не скорочуються.