• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249Тематична спрямованість:

Актуальні питання сучасної структури, кодифікації норм української літературної мови, проблем історії, соціального й державного статусу української мови, інформування наукової та широкої громадськості про найновіші прийоми та методи вивчення української мови та інших мов світу.

Проблематика

Журнал друкує матеріали, присвячені актуальним проблемам української мови, зокрема теоретичні праці з граматики, словотвору, діалектології, соціолінгвістики, культури мовлення, проблем правопису, кодифікації норми, лексикології, лексикографії, наукової термінології, історії української мови та її зв’язків з іншими мовами, історії лінгво- україністики тощо.

На сторінках журналу публікують огляди новинок з українського мовознавства та рецензії на видання, які становлять помітне явище у мовознавстві. Крім цього, журнал публікує статті, присвячені ювілеям видатних мовознавців, висвітлює проблеми, порушувані на мовознавчих форумах, симпозіумах, конференціях та конгресах.

Докладно