Редколегія журналу | Журнал "Українська мова"
  • info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Редколегія журналу

Редколегія журналу

«УКРАЇНСЬКА МОВА»

ПІБ Основне місце роботи Посада Науковий ступінь Вчене звання Orcid
ГРИЦЕНКО
Павло Юхимович
Інститут української мови HAH України директор Інституту української мови, головний редактор журналу доктор філологічних наук професор 0000-0002-5363-6585
ГОРОДЕНСЬКА
Катерина Григорівна
Інститут української мови HAH України завідувач відділу граматики та наукової термінології, заступник головного редактора журналу доктор філологічних наук професор 0000-0003-2638-9037
ЯЦЕВСЬКА
Оксана Георгіївна
Інститут української мови HAH України відповідальний секретар журналу

Члени редколегії:

ПІБ Основне місце роботи Посада Науковий ступінь Вчене звання Orcid
БИБИК
Світлана Павлівна
Інститут української мови HAH України провідний науковий співробітник відділустилістики, культури мови та соціолінгвістики та ономастики
завідувач кафедри української мови
доктор філологічних наук професор 0000-0002-9765-497X
БІЛОУСЕНКО
Петро Іванович
Інститут української мови HAH України провідний науковий співробітник відділуісторії української мови та ономастики доктор філологічних наук професор 0000-0002-3794-1037
ГЛУХОВЦЕВА
Катерина Дмитрівна
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка завідувач кафедри української філології та загального мовознавства доктор філологічних наук професор 0000-0002-5581-2204
ГОРГОЛЮК
Ніна Георгіївна
Інститут української мови HAH України заступник директора з наукової роботи кандидат філологічних наук доцент 0000-0001-7229-3066
ҐРЕЩУК
Василь Васильович
Прикарпатський національнийуніверситет імені Василя Стефаника завідувач кафедри української мови доктор філологічних наук професор 0000-0002-7011-3911
Researcher ID:
N-6078-2018
ЄРМОЛЕНКО
Світлана Яківна
Інститут української мови HAH України завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики доктор філологічних наук чл.-кор. НАНУ, професор 0000-0002-9916-4915
КАРПІЛОВСЬКА
Євгенія Анатоліївна
Інститут української мови HAH України завідувач відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики доктор філологічних наук професор 0000-0003-1921-9021
КОЛЕСНИКОВ
Андрій Олександрович
Ізмаїльський державний гуманітарний університет завідувач кафедри української мови і літератури доктор філологічних наук професор 0000-0002-8365-7598
МАМИЧ
Мирослава Володимирівна
Національний університет «Одеська юридична академія» завідувач кафедри прикладної лінгвістики доктор філологічних наук доцент 0000-0002-2868-3953
МАРТИНОВА
Ганна Іванівна
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького завідувач кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики доктор філологічних наук професор 0000-0002-8033-075X
МОЙСІЄНКО
Віктор Михайлович
Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка завідувач кафедри української мови доктор філологічних наук професор 0000-0002-8420-1947
НАВАЛЬНА
Марина Іванівна
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди професор кафедри документознавства доктор філологічних наук професор 0000-0002-5064-3122
САБАДОШ
Іван Васильович
Ужгородський Національний Університет завідувач кафедри української мови доктор філологічних наук професор 0000-0003-2992-8294
СКАБ
Мар’ян Стефанович
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича завідувач кафедри історії та культури української мови доктор філологічних наук професор 0000-0002-9303-6154
СОКОЛОВА
Світлана Олегівна
Інститут української мови HAH України провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики доктор філологічних наук професор 0000-0003-0052-6128
СТЕПАНЕНКО
Микола Іванович
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Короленка ректор доктор філологічних наук професор 0000-0002-6727-1265
ШУЛЬГАЧ
Віктор Петрович
Інститут української мови HAH України завідувач відділу історії української мови та ономастики доктор філологічних наук 0000-0003-1930-3485
ДАНИЛЕНКО
Андрій Іванович
США, Пейс університет в Нью-Йорку асистент-професор відділу сучасних мов і культури доктор філософії з філологічних наук професор 0000-0002-7710-4030
ЧИЖЕВСЬКИЙ Фелікс Польща, університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін) директор Інституту слов’янської філології, керівник кафедри української філології доктор габілітований професор 0000-0003-0899-1972
ЧІЖМАРОВА Марія Словаччина, Пряшівський університет (м. Пряшів) директор Інституту україністики та середньоєвропейських студій кандидат наук професор 0000-0002-0447-8525