Редколегія журналу | Журнал "Українська мова"
  • info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Редколегія журналу

Редколегія журналу

«УКРАЇНСЬКА МОВА»

ПІБ Основне місце роботи Посада Науковий ступінь Вчене звання
ГРИЦЕНКО
Павло Юхимович
Інститут української мови HAH України директор Інституту української мови, головний редактор журналу доктор філологічних наук професор
ГОРОДЕНСЬКА
Катерина Григорівна
Інститут української мови HAH України завідувач відділу граматики та наукової термінології, заступник головного редактора журналу доктор філологічних наук професор
ЯЦЕВСЬКА
Оксана Георгіївна
Інститут української мови HAH України відповідальний секретар журналу

Члени редколегії:

ПІБ Основне місце роботи Посада Науковий ступінь Вчене звання
БИБИК
Світлана Павлівна
Інститут української мови HAH України провідний науковий співробітник відділустилістики, культури мови та соціолінгвістики  та ономастики
завідувач кафедри української мови
доктор філологічних наук професор
БІЛОУСЕНКО
Петро Іванович
Інститут української мови HAH України провідний науковий співробітник відділуісторії української мови та ономастики доктор філологічних наук професор
Глуховцева
Катерина Дмитрівна
Луганський  національний університет імені Тараса Шевченка завідувач кафедри української філології та загального мовознавства доктор філологічних наук професор
ГОРГОЛЮК
Ніна Георгіївна
Інститут української мови HAH України заступник директора з наукової роботи кандидат філологічних наук доцент
ҐРЕЩУК
Василь Васильович
Прикарпатський національнийуніверситет імені Василя Стефаника завідувач кафедри української мови доктор філологічних наук професор
ЄРМОЛЕНКО
Світлана Яківна
Інститут української мови HAH України завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики доктор філологічних наук чл.-кор. НАНУ, професор
КАРПІЛОВСЬКА
Євгенія Анатоліївна
Інститут української мови HAH України завідувач відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики доктор філологічних наук професор
КОЛЕСНИКОВ
Андрій Олександрович
Ізмаїльський  державний гуманітарний університет завідувач кафедри української мови і літератури доктор філологічних наук професор
МАМИЧ
Мирослава Володимирівна
Національний університет «Одеська юридична академія» завідувач кафедри прикладної лінгвістики доктор філологічних наук доцент
МАРТИНОВА
Ганна Іванівна
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького завідувач кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики доктор філологічних наук професор
МОЙСІЄНКО
Віктор Михайлович
Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка завідувач кафедри української мови доктор філологічних наук професор
НАВАЛЬНА
Марина Іванівна
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний  університет імені Григорія Сковороди професор кафедри документознавства доктор філологічних наук професор
САБАДОШ
Іван Васильович
Ужгородський Національний Університет завідувач кафедри української мови доктор філологічних наук професор
СКАБ
Мар’ян Стефанович
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича завідувач кафедри  історії та культури української мови доктор філологічних наук професор
СОКОЛОВА
Світлана Олегівна
Інститут української мови HAH України провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики доктор філологічних наук професор
СТЕПАНЕНКО
Микола Іванович
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Короленка ректор доктор філологічних наук професор
ШУЛЬГАЧ
Віктор Петрович
Інститут української мови HAH України завідувач відділу історії української мови та ономастики доктор філологічних наук
ДАНИЛЕНКО
Андрій Іванович
США, Пейс університет в Нью-Йорку асистент-професор відділу сучасних мов і культури доктор філософії з філологічних наук професор
ЧИЖЕВСЬКИЙ Фелікс Польща, університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін) директор Інституту слов’янської філології, керівник кафедри української філології доктор габілітований професор
ЧІЖМАРОВА Марія Словаччина, Пряшівський університет (м. Пряшів) директор Інституту україністики та  середньоєвропейських студій кандидат  наук професор