• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Редколегія журналу

Редколегія журналу

«УКРАЇНСЬКА МОВА»

ПІБ

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Orcid

ДАНИЛЕНКО
Андрій Іванович
США, Пейс університет у Нью-Йорку професор відділу сучасних мов і культур, головний редактор журналу доктор філологічних наук професор 0000-0002-7710-4030
ГРИЦЕНКО
Павло Юхимович
Інститут української мови HAH України директор Інституту української мови, заступник головного редактора журналу доктор філологічних наук професор 0000-0002-5363-6585
ГОРОДЕНСЬКА
Катерина Григорівна
Інститут української мови HAH України завідувач відділу граматики та наукової термінології, заступник головного редактора журналу доктор філологічних наук професор 0000-0003-2638-9037
ЯЦЕВСЬКА
Оксана Георгіївна
Інститут української мови HAH України відповідальний секретар журналу

Члени редколегії:

ПІБ

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Orcid

ГОРГОЛЮК
Ніна Георгіївна
Інститут української мови HAH України заступник директора з наукової роботи кандидат філологічних наук доцент 0000-0001-7229-3066
ҐРЕЩУК
Василь Васильович
Прикарпатський національнийуніверситет імені Василя Стефаника завідувач кафедри української мови доктор філологічних наук професор 0000-0002-7011-3911
Researcher ID: N-6078-2018
ГРИЦЕНКО
Світлана Павлівна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка професор кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики доктор філологічних наук доцент 0000-0002-2587-7525
ЄРМОЛЕНКО
Світлана Яківна
Інститут української мови HAH України завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики доктор філологічних наук академік НАНУ, професор 0000-0002-9916-4915
КАРПІЛОВСЬКА
Євгенія Анатоліївна
Інститут української мови HAH України завідувач відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики доктор філологічних наук професор 0000-0003-1921-9021
КОЛЕСНИКОВ
Андрій Олександрович
Ізмаїльський державний гуманітарний університет завідувач кафедри української мови і літератури доктор філологічних наук професор 0000-0002-8365-7598
МАМИЧ
Мирослава Володимирівна
Національний університет «Одеська юридична академія» завідувач кафедри прикладної лінгвістики доктор філологічних наук доцент 0000-0002-2868-3953
МАРЧУК
Людмила Миколаївна
Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка
завідувач, професор кафедри української мови доктор філологічних наук професор 0000-0002-9022-2103
НАВАЛЬНА
Марина Іванівна
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди професор кафедри документознавства доктор філологічних наук професор 0000-0002-5064-3122
СОКОЛОВА
Світлана Олегівна
Інститут української мови HAH України провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики доктор філологічних наук професор 0000-0003-0052-6128
СТЕПАНЕНКО
Микола Іванович
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Короленка ректор доктор філологічних наук професор 0000-0002-6727-1265
ШАБАТ-САВКА
Світлана Тарасівна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича завідувач кафедри сучасної української мови доктор філологічних наук професор 0000-0002-2658-5567
ШКІЦЬКА
Ірина Юріївна
Західноукраїнський національний університет професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності доктор філологічних наук професор 0000-0002-0252-8111
ШУЛЬГАЧ
Віктор Петрович
Інститут української мови HAH України завідувач відділу історії української мови та ономастики доктор філологічних наук 0000-0003-1930-3485
ЧИЖЕВСЬКИЙ Фелікс Польща, університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін) директор Інституту слов’янської філології, керівник кафедри української філології доктор габілітований професор 0000-0003-0899-1972
ЧІЖМАРОВА Марія Словаччина, Пряшівський університет (м. Пряшів) директор Інституту україністики та середньоєвропейських студій кандидат наук професор 0000-0002-0447-8525