• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Редколегія журналу

Редколегія журналу

«УКРАЇНСЬКА МОВА»

ПІБ

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Orcid

ГОРОДЕНСЬКА
Катерина Григорівна
Інститут української мови HAH України завідувач відділу граматики та наукової термінології,  головний редактор журналу доктор філологічних наук професор 0000-0003-2638-9037
ГРИЦЕНКО
Павло Юхимович
Інститут української мови HAH України директор Інституту української мови, заступник головного редактора журналу доктор філологічних наук професор 0000-0002-5363-6585
ЯЦЕВСЬКА
Оксана Георгіївна
Інститут української мови HAH України відповідальний секретар журналу

Члени редколегії:

ПІБ

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Orcid

ГОРГОЛЮК
Ніна Георгіївна
Інститут української мови HAH України заступник директора з наукової роботи кандидат філологічних наук доцент 0000-0001-7229-3066
ҐРЕЩУК
Василь Васильович
Прикарпатський національнийуніверситет імені Василя Стефаника завідувач кафедри української мови доктор філологічних наук професор 0000-0002-7011-3911
Researcher ID: N-6078-2018
ГРИЦЕНКО
Світлана Павлівна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка професор кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики доктор філологічних наук професор 0000-0002-2587-7525
ЄРМОЛЕНКО
Світлана Яківна
Інститут української мови HAH України завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики доктор філологічних наук академік НАНУ, професор 0000-0002-9916-4915
КАРПІЛОВСЬКА
Євгенія Анатоліївна
Інститут української мови HAH України завідувач відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики доктор філологічних наук професор 0000-0003-1921-9021
КОЛЕСНИКОВ
Андрій Олександрович
Ізмаїльський державний гуманітарний університет завідувач кафедри української мови і літератури доктор філологічних наук професор 0000-0002-8365-7598
МАМИЧ
Мирослава Володимирівна
Національний університет «Одеська юридична академія» завідувач кафедри прикладної лінгвістики доктор філологічних наук професор 0000-0002-2868-3953
МАРЧУК
Людмила Миколаївна
Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка
завідувач, професор кафедри української мови доктор філологічних наук професор 0000-0002-9022-2103
НАВАЛЬНА
Марина Іванівна
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди професор кафедри документознавства доктор філологічних наук професор 0000-0002-5064-3122
СОКОЛОВА
Світлана Олегівна
Інститут української мови HAH України провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики доктор філологічних наук професор 0000-0003-0052-6128
СТЕПАНЕНКО
Микола Іванович
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Короленка ректор доктор філологічних наук професор 0000-0002-6727-1265
ШАБАТ-САВКА
Світлана Тарасівна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича завідувач кафедри сучасної української мови доктор філологічних наук професор 0000-0002-2658-5567
ШКІЦЬКА
Ірина Юріївна
Західноукраїнський національний університет професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності доктор філологічних наук професор 0000-0002-0252-8111
ШУЛЬГАЧ
Віктор Петрович
Інститут української мови HAH України завідувач відділу історії української мови та ономастики доктор філологічних наук пров.
наук.
співроб.
0000-0003-1930-3485
ЧИЖЕВСЬКИЙ Фелікс Польща, університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін) директор Інституту слов’янської філології, керівник кафедри української філології доктор габілітований професор 0000-0003-0899-1972
ЧІЖМАРОВА Марія Словаччина, Пряшівський університет (м. Пряшів) директор Інституту україністики та середньоєвропейських студій кандидат наук професор 0000-0002-0447-8525