• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Journal Issues » 2015 » Журнал «Українська мова» – №2 (54) 2015

Журнал «Українська мова» – №2 (54) 2015

Журнал «Українська мова» – №2 (54) 2015
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Subscription index 23920

Founders

National Academy of Sciences of Ukraine,
Institute of Ukrainian Language of NAS

Publisher

Institute of the Ukrainian Language of National Academy of Sciences of Ukraine

Scientific journal Ukrainian Language is registered by the Ministry of Justice of Ukraine as print media (Certificate: Series КВ № 12180 – 1064 ПР of January 12, 2007).

Included in the list of printed scientific specialized editions of Ukraine (Order of MES of Ukraine no528 from 12.05.2015)
Back side of the journal

(Українська) Фаріон І. Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIVXVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива: монографія / І.Д. Фаріон. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 656 с.

Журнал «Українська мова» – №2 (54) 2015

(Українська) Це перше в українському мовознавстві дослідження, що цілісно розкриває: еволюцію статусу староукраїнської (руської) мови та мовної і мовно-етнічної (національної) свідомості впродовж XIV–XVII ст. у двох провідних елітарних середовищах: урядово-шляхетських і духовно-освітніх. досліджено зміну моделі світу крізь призму змін староукраїнської (руської) мови та інших мов: від теоцентризму до антропоцентризму; від панславізму до староукраїнської (руської) мови; від мовного універсалізму до українськомовного етнонаціонального самоусвідомлення. Знаково, що староукраїнська (руська) мова, відходячи за надскладних суспільно-політичних обставин XVIII ст., відкрила шлях для живої народної української мови. Рекомендовано філологам, історикам, філософам, культурологам, психологам, духівництву та всім, хто цікавиться історією української духовності. Рекомендовано Вченою радою Національного університету "Львівська політехніка "  (протокол № 5 від 24 червня 2014 р.)

Editorial board


(Українська) Головний редактор - Василь НIМЧУК
Заступник головного редактора - Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар - Олександр ЗАДОРОЖНИЙ

(Українська) Петро БIЛОУСЕНКО
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ҐРЕЩУК
Андрiй ДАНИЛЕНКО
Анатолiй ЗАГНIТКО
Володимир КАЛАШНИК
Євгенiя КАРПIЛОВСЬКА
Нiна КЛИМЕНКО
Василь ЛУЧИК
Вiктор МОЙСIЄНКО
Свiтлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Орест ТКАЧЕНКО
Павло ЧУЧКА
Микола ШТЕЦЬ

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.