• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Journal Issues » 2017 » Journal Ukrainian Language №4 (64) 2017 » KEYWORDS AND CLASSES OF EQUIVALENCE IN THE ISYBISLAW SYSTEM AS A TOOL AND SUBJECT OF STUDY

KEYWORDS AND CLASSES OF EQUIVALENCE IN THE ISYBISLAW SYSTEM AS A TOOL AND SUBJECT OF STUDY

Journal Ukrainian Language №4 (64) 2017
UDC 047.31+811.6

Kowalski Paweł
Doctor, Adjunct, Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw (Poland)
ul. Bartoszewicza 1b m. 17, Warszawa 00-337
Е-mail: kowalion@wp.pl

Banasiak Jakub
Master, Assistant Professor, Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw (Poland)
ul. Bartoszewicza 1b m. 17, Warszawa 00-337
Е-mail: jakubbanasiak@02.pl

Heading: Researches
Language: Ukrainian

Abstract: The paper discusses the main stages of creating (establishing) classes of equivalence within a multi-lingual keyword set in the bibliography of world Slavic linguistics iSybislaw which is available at www.isybislaw.ispan.waw.pl. This database is an information and retrieval system that was made available to users on the Internet in 2007. Its idea was first presented to the wider scientific community at the 12th Slavic International Congress in Cracow in 1998. Its main information retrieval tool is the keyword language that has two basic functions in iSybislaw: metainformational and retrieval function. The keyword metadata is based on mapping of the content of the documents in the database, while the retrieval feature of the language allows users to derive (obtain) relevant information from all documents.  We present the most important theoretical and practical problems of creating such classes and methodological solutions used by the designers of the iSybislaw system. The establishment of classes of intra-linguistic and inter-lingual equivalence allows users to gain knowledge of any expression that constitutes a given class. The information value of the system is enriched and new access points to the knowledge presented in the system are created. In the future terminological units from all Slavic languages as well as English that are going to be included in the equivalence classes will allow efficient use of the system for multilingual users. It is particularly important to include English in the structure of individual equivalence classes, which will allow non-Slavic speakers to use the database easily.

Keywords: information-retrieval systems, information-retrieval languages, keyword, linguistic terminology, iSybislaw.

REFERENCES

 1. Volkova, E. (2013). Problems of Belarusian linguistic terminology and the question of the correspondence of keywords (linguistic terms) in iSybislaw. Slavia Orientalis,62, 285 – 292 (in Bel.).
 2. Karpilovska, Ye.A. (2014). The role of terms-indirect nominations in the thesaurus of the information-search system of Slavic linguistics. Studios with Filoski Polskiej and Słowiańskiej, 49, 150163 (in Ukr.). URL: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.017
 3. Kulpina, V.G., Tatarinov, V.A. (2014). Synonymy of keywords in the system of Slavic bibliography as epistemological reflexes of the development of linguistic terminology. Studios with Filoski Polskiej and Słowiańskiej, 49, 188202 (in Rus.). URL: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.017
 4. Romaniuk, Yu.V. (2014). Ukrainian copyright terminology in iSybislaw (verb). Studios with Filoski Polskiej and Słowiańskiej, 49, 245258 (in Ukr.). URL: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.017
 5. Rudnik-Karvatova, Z.E. (2016). Organizing terminology for the needs of the iSybislaw search engine. Ukrainian language,3, 105 – 117 (in Ukr.).
 6. Artowicz, E. (2002). Indeksy w semantyce leksykalnej Ju.D. Apresjana.Zagadnienia Informacji Naukowej, 1, 61 – 78 (in Pol.).
 7. Babik, W. (2010). Słowa kluczowe.Kraków (in Pol.).
 8. Banasiak, J. (2014). Synonymy and search synonymy in an IR system (on the basis of linguistic terminology and the iSybislaw system).Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 49, 176 – 187 (in Pol.). URL: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.017
 9. Bojar, B., Rudnik-Karwatowa, Z. (1998). Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej. Dalewska-Greń H., Rusek J., Siatkowski J. (Eds.). Językoznawstwo. Prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie 1998.P. 41  47. Warszawa (in Pol.).
 10. Bojar, B. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa, 2002.
 11. Bolter, J.D., Grusin, R. (2000). Remediation: understanding new media. Cambridge (in Eng.).
 12. Frege, G. (1977). Sens i znaczenie. Frege G. Pisma semantyczne, przeł. B. Wolniewicz. P. 60 – 88. Warszawa (in Pol.).
 13. Kowalski P. (2016). Synonimia w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej. Toporišičeva obdobja. P. 99 106. Ljubljana (in Pol.). URL: http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Kowalski.pdf
 14. Łuczków, I. (2014). Uwagi o ekwiwalencji słów kluczowych w systemie informacyjnym iSybislaw (na przykładzie wybranych terminów gramatycznych). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 49, 203 – 218 (in Pol.). URL: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.017
 15. Maryl, M. (2015). Życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych. Warszawa (in Pol.).
 16. Ostapczuk, O. (2007). Język informacyjno-wyszukiwawczy i problem ekwiwalencji słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2, 54 – 63 (in Pol.). URL: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=1795
 17. Przastek-Samokowa, M. (2010). “Bibliografia językoznawstwa slawistycznego” i bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw jako przykład działań interdyscyplinarnych [online]. Kocójowa M. (Ed.). Biblioteki, informacja, książka: badania interdyscyplinarne i praktyka w XXI wieku. P. 447 – 452. Kraków (in Pol.).
 18. Rudnik-Karwatowa, Z., Banasiak, Z., Mikos, Z. (2013). Językowe problemy optymalizacji wyszukiwania informacji w systemie iSybislaw. Slavia Orientalis, 62 (4), 631 – 646 (in Pol.).
 19. Rudnik-Karwatowa Z., Karpińska, H. (1999). Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. Warszawa (in Pol.).
 20. Rudnik-Karwatowa, Z., Mikos, Z., Bojar, J. (2007). Nowoczesny system informacji slawistycznej: zadania, dotychczasowe wyniki i perspektywy. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2, 19  40 (in Pol.).
 21. Siatkowska, E. (1964). Syntetyczne i analityczne nazwy w języku czeskim i polskim. Prace Filologiczne, 18 (2), 219 – 231 (in Pol.).
 22. Sorg, P., Cimiano, P. (2008). Cross-lingual Information Retrieval with Explicit Semantic Analysis. Working Notes for the CLEF 200 Workshop. URL: http://www.aifb.kit.edu/web/Inproceedings1837
 23. Toporišič, J. (1992). Enciklopedija Slovenskega Jezika. Ljubljana (in Pol.).
 24. Woźniak-Kasperek, J. (2010). Języki informacyjne: między tradycją a nadzieją na cyfrową przyszłość. Przegląd biblioteczny, 1, 5 – 18 (in Pol.).