• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Journal Issues » 2015 » Журнал «Українська мова» – №1 (53) 2015

Журнал «Українська мова» – №1 (53) 2015

Журнал «Українська мова» – №1 (53) 2015
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Subscription index 23920

Founders

National Academy of Sciences of Ukraine,
Institute of Ukrainian Language of NAS

Publisher

Institute of the Ukrainian Language of National Academy of Sciences of Ukraine

Scientific journal Ukrainian Language is registered by the Ministry of Justice of Ukraine as print media (Certificate: Series КВ № 12180 – 1064 ПР of January 12, 2007).

Included in the list of printed scientific specialized editions of Ukraine (Order of MES of Ukraine no528 from 12.05.2015)
Back side of the journal

(Українська) Шитик Л. Синхронна перехідність синтаксичних одиниць в українській літературній мові: [монографія] / Л.Шитик; [відп. ред. К. Г. Городенська].–Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 474 с.

Журнал «Українська мова» – №1 (53) 2015

(Українська) Монографія є цілісним дослідженням синхронної перехідності синтаксичних одиниць в українській мові. Обґрунтовано концептуальні засади вивчення явищ синхронної перехідності; уточнено й уніфіковано поняттєвотермінологійний апарат для номінації перехід них лінгвоутворень; розроблено методику лінгвістичного аналізу синкретичних одиниць; виокремлено чинники породження синкретизму в системі складного речення; проаналізовано перехідні утворення – репрезентанти внутрішньорангового спільнокатегорійного синкретизму в сфері складного речення, синкретичні складнопідрядні, складносурядні, безсполучникові речення та складні речення із взаємозалежними частинами; представлено типологію явищ внутрішньорангової різнокатегорійної перехідності: складні речення, перехідні між сурядністю і підрядністю, та синкретичні безсполучниковосполучникові речення; обґрунтовано синкретизм конструкцій з однорідною супідрядністю; окреслено структурно-семантичні та функційні особливості різнорангових синкретичних одиниць – перехідних утворень між простим і складним реченнями; витлумачено синкретичний статус способів передавання чужої мови. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для вчителів та учнів старших класів, усіх, кого цікавлять актуальні питання синтаксису української мови. Рекомендувала до друку вчена рада Інституту української мови НАН України (протокол №9 від 23 грудня 2013 року).

Editorial board


(Українська) Головний редактор - Василь НIМЧУК
Заступник головного редактора - Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар - Олександр ЗАДОРОЖНИЙ

(Українська) Петро БIЛОУСЕНКО
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ҐРЕЩУК
Андрiй ДАНИЛЕНКО
Анатолiй ЗАГНIТКО
Володимир КАЛАШНИК
Євгенiя КАРПIЛОВСЬКА
Нiна КЛИМЕНКО
Василь ЛУЧИК
Вiктор МОЙСIЄНКО
Свiтлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Орест ТКАЧЕНКО
Павло ЧУЧКА
Микола ШТЕЦЬ

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.