• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Journal Issues » 2015 » Журнал «Українська мова» – №4 (56) 2015

Журнал «Українська мова» – №4 (56) 2015

Журнал «Українська мова» – №4 (56) 2015
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Subscription index 23920

Founders

National Academy of Sciences of Ukraine,
Institute of Ukrainian Language of NAS

Publisher

Institute of the Ukrainian Language of National Academy of Sciences of Ukraine

Scientific journal Ukrainian Language is registered by the Ministry of Justice of Ukraine as print media (Certificate: Series КВ № 12180 – 1064 ПР of January 12, 2007).

Included in the list of printed scientific specialized editions of Ukraine (Order of MES of Ukraine no528 from 12.05.2015)
Back side of the journal

(Українська) Коваль Л. М. Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладних речень в українській мові : [монографія] / Л. М. Коваль. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 316 с.

Журнал «Українська мова» – №4 (56) 2015

(Українська) У монографії досліджено кореляції формально-синтаксичних та семантико-синтаксичних параметрів головного компонента односкладних речень в українській мові. Уперше в українському мовознавстві встановлено набір базових предикатних компонентів, предикатно-предикатних і предикатно-біпредикатних структур, елементарних та неелементарних речень, з якими корелюють простий і складений головний компонент дієслівних та іменникових односкладних речень, визначено ієрархію таких кореляцій, установлено їхній значеннєвий діапазон. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Надруковано за ухвалою вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №9 від 25 лютого 2015 р.)

Editorial board


(Українська) Головний редактор - Василь НIМЧУК
Заступник головного редактора - Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар - Олександр ЗАДОРОЖНИЙ

(Українська) Петро БIЛОУСЕНКО
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ҐРЕЩУК
Андрiй ДАНИЛЕНКО
Анатолiй ЗАГНIТКО
Володимир КАЛАШНИК
Євгенiя КАРПIЛОВСЬКА
Нiна КЛИМЕНКО
Василь ЛУЧИК
Вiктор МОЙСIЄНКО
Свiтлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Орест ТКАЧЕНКО
Павло ЧУЧКА
Микола ШТЕЦЬ

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.