• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Journal Issues » 2016 » Журнал «Українська мова» – №1 (57) 2016

Журнал «Українська мова» – №1 (57) 2016

Журнал «Українська мова» – №1 (57) 2016
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Subscription index 23920

Founders

National Academy of Sciences of Ukraine,
Institute of Ukrainian Language of NAS

Publisher

Institute of the Ukrainian Language of National Academy of Sciences of Ukraine

Scientific journal Ukrainian Language is registered by the Ministry of Justice of Ukraine as print media (Certificate: Series КВ № 12180 – 1064 ПР of January 12, 2007).

Included in the list of printed scientific specialized editions of Ukraine (Order of MES of Ukraine no528 from 12.05.2015)
Back side of the journal

(Українська) Колесников А. О. Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динаміка: [монографія] / А. О. Колесников; [відп. ред. П. Ю. Гриценко]. – Ізмаїл: СМИЛ, 2015. – 676 с.

Журнал «Українська мова» – №1 (57) 2016

(Українська) У монографії дескриптивно та лінгвогеографічно з орієнтацією на пов­ноту і системність представлено морфологію українських новожитніх гові­рок полімовного і полідіалектного межиріччя Дністра і Дунаю, зокрема їх генетичні і динамічні характеристики; створено класифікацію цих говірок; визначено особливості поведінки мовних систем латерального ареалу в умо­вах інтенсивних міжмовних і міждіалектних контактів. Опис морфологічної структури говірок поєднано із з'ясуванням їх функційних, соціолінгвістич­них, комунікативних і когнітивно-дискурсивних особливостей. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спе­ціальностей, усіх, хто цікавиться рідною мовою. Рекомендовано до друку вченою радою Інституту української мови НАН України (протокол №1 від 27 січня 2015 року)

Editorial board


(Українська) Головний редактор - Василь НIМЧУК
Заступник головного редактора - Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар - Оксана ПРИСЯЖНЮК

(Українська) Петро БІЛОУСЕНКО
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Володимир КАЛАШНИК
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ніна КЛИМЕНКО
Василь ЛУЧИК
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Ангеліна ПОНОМАРЕНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Наталія ХОБЗЕЙ
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Павло ЧУЧКА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.