• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Journal Issues » 2016 » Журнал «Українська мова» – №2 (58) 2016

Журнал «Українська мова» – №2 (58) 2016

Журнал «Українська мова» – №2 (58) 2016
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Subscription index 23920

Founders

National Academy of Sciences of Ukraine,
Institute of Ukrainian Language of NAS

Publisher

Institute of the Ukrainian Language of National Academy of Sciences of Ukraine

Scientific journal Ukrainian Language is registered by the Ministry of Justice of Ukraine as print media (Certificate: Series КВ № 12180 – 1064 ПР of January 12, 2007).

Included in the list of printed scientific specialized editions of Ukraine (Order of MES of Ukraine no528 from 12.05.2015)
Back side of the journal

(Українська) Л.О. Ставицька. Гендер: мова, свідомість, комунікація / Інститут укра їнської мови НАН України. – К.: КММ, 2015. – 440 с.

Журнал «Українська мова» – №2 (58) 2016

(Українська) Монографія є першим в україністиці фундаментальним дослідженням з лінгвогендерології. Працю присвячено проблемі концептуалізації статі в українській фразеології та мовній свідомості українців, у ній досліджено гендерно релевантні комунікативні стратегії та особливості слововживання. Уперше на українському матеріалі описано різнотипні стратегії й тактики невербальної комунікації в гендерному аспекті. Робота поєднує елементи метааналізу та результати здійсненого автором психолінгвістичного експерименту, спостереження за усним спонтанним мовленням, аналіз українського художнього дискурсу ХІХ-ХХ ст. Книжка адресована філологам, соціологам, психологам, усім, хто цікавиться проблемами маніфестації людей різної статі в українській мові, приписуваних їм оцінок, а також вербального й невербального самовираження чоловіків і жінок. Рекомендувала до друку вчена рада Інституту української мови НАН України (протокол № 12 від 12 листопада 2015 року)

Editorial board


(Українська) Головний редактор - Василь НIМЧУК
Заступник головного редактора - Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар - Оксана ПРИСЯЖНЮК

(Українська) Петро БІЛОУСЕНКО
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ніна КЛИМЕНКО
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Ангеліна ПОНОМАРЕНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Наталія ХОБЗЕЙ
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Павло ЧУЧКА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.