• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Journal Issues » 2016 » Журнал «Українська мова» – №3 (59) 2016

Журнал «Українська мова» – №3 (59) 2016

Журнал «Українська мова» – №3 (59) 2016
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Subscription index 23920

Founders

National Academy of Sciences of Ukraine,
Institute of Ukrainian Language of NAS

Publisher

Institute of the Ukrainian Language of National Academy of Sciences of Ukraine

Scientific journal Ukrainian Language is registered by the Ministry of Justice of Ukraine as print media (Certificate: Series КВ № 12180 – 1064 ПР of January 12, 2007).

Included in the list of printed scientific specialized editions of Ukraine (Order of MES of Ukraine no528 from 12.05.2015)
Back side of the journal

(Українська) Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – К. : КММ, 2015. – 504 с.

Журнал «Українська мова» – №3 (59) 2016

(Українська) Книга є першим в українському мовознавстві зібранням наукових досліджень діалектного тексту. У загальнослов’янському контексті висвітлено проблеми інформаційного потенціалу діалектного тексту порівняно з іншими типами лінгвістичних джерел – атласами, словниками, описовими працями; розкрито можливості якісно нового дослідження мовного ландшафту, його динаміки та іншомовних зв’язків. Збірник продовжує серію видань «Діалекти в синхронії та діахронії». Рекомендовано діалектологам, історикам мови, фахівцям із комунікативної лінгвістики, фольклористам й етнографам, культурологам, викладачам, студентам та всім, кого цікавить народна мова. Рекомендувала до друку вчена рада Інституту української мови НАН України (протокол № 2 від 4 березня 2014 р.)

Editorial board


(Українська) Головний редактор - Василь НIМЧУК Заступник головного редактора - Павло ГРИЦЕНКО Відповідальний секретар - Оксана ПРИСЯЖНЮК

(Українська) Петро БІЛОУСЕНКО Ангеліна ГАНЖА Катерина ГЛУХОВЦЕВА Ірина ГНАТЮК Ніна ГОРГОЛЮК Катерина ГОРОДЕНСЬКА Василь ҐРЕЩУК Андрій ДАНИЛЕНКО Світлана ЄРМОЛЕНКО Євгенія КАРПІЛОВСЬКА Ніна КЛИМЕНКО Ганна МАРТИНОВА Віктор МОЙСІЄНКО Іван САБАДОШ Мар’ян СКАБ Світлана СОКОЛОВА Микола СТЕПАНЕНКО Наталія ХОБЗЕЙ Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ Марія ЧІЖМАРОВА Микола ШТЕЦЬ Віктор ШУЛЬГАЧ

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.