• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Journal Issues » 2016 » Журнал «Українська мова» – №4 (60) 2016

Журнал «Українська мова» – №4 (60) 2016

Журнал «Українська мова» – №4 (60) 2016
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Subscription index 23920

Founders

National Academy of Sciences of Ukraine,
Institute of Ukrainian Language of NAS

Publisher

Institute of the Ukrainian Language of National Academy of Sciences of Ukraine

Scientific journal Ukrainian Language is registered by the Ministry of Justice of Ukraine as print media (Certificate: Series КВ № 12180 – 1064 ПР of January 12, 2007).

Included in the list of printed scientific specialized editions of Ukraine (Order of MES of Ukraine no528 from 12.05.2015)
Back side of the journal

(Українська) Німчук В. Хрестоматія з історії української мови Х–ХІІІ ст. – Житомир: Полісся, 2015. – 352 с. Представлена хрестоматія – науковий проект чл.-кор. НАН України Василя Васильовича Німчука, створений як один із томів академічної серії «Історія української мови» (К., 1978–1983).

Журнал «Українська мова» – №4 (60) 2016

(Українська) Видання містить уривки з понад 60 пам’яток давньоруськоукраїнської та церковнослов’янської мови східнослов’янської редакції (зокрема, дуже широко представлена епіграфіка, а також різножанрова церковно-релігійна, юридична література, літописні зводи, князівські договори, грамоти тощо), які походять із української етномовної території та засвідчують стан і динаміку розвитку української мови найдавнішого писемного періоду. Це найповніше в історії українського мовознавства хрестоматійне видання текстів (значна частина яких публікується вперше), що вичерпно окреслює джерельну базу українських історико-мовних студій відповідного періоду. Кожен уривок супроводжує коментар, який висвітлює історію пам’ятки (переписувач, автор, власник, місце зберігання тощо), її мовні особливості та містить найважливішу бібліографію її вивчення.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей, усіх, хто цікавиться історією української мови. Рекомендувала до друку вчена рада Інституту української мови НАН України (протокол № 10 від 23.12. 2014 р.)

Editorial board


(Українська) Головний редактор - Василь НIМЧУК
Заступник головного редактора - Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар - Оксана ПРИСЯЖНЮК

(Українська) Петро БІЛОУСЕНКО
Ангеліна ГАНЖА
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ніна КЛИМЕНКО
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Наталія ХОБЗЕЙ
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.