• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017 » КОНЦЕПТ «ЗЕМЛЯ» В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

КОНЦЕПТ «ЗЕМЛЯ» В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017
УДК 811.161.2’42

ГОЛІКОВА Наталія Сергіївна –
доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
просп. Гагаріна, м. Дніпро, 7249010
E-mail: nataliaholikova62@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано семантико-польову структуру концепту «земля» в художньому дискурсі П. Загребельного. Досліджено лексико-семантичні особливості концептем, що вербалізують константи біоморфного й антропоморфного кодів концепту у вертикальному контексті.

Ключові слова: концептосфера, концептема, сема, індивідуально-мовна картина світу, контекст.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

 • Диво – Загребельний П.А. Диво: Роман. Харків, 2006.
 • Дума про невмирущого – Загребельний П.А. Дума про невмирущого: Повісті. Харків, 2003.
 • Євпраксія – Загребельний П.А. Євпраксія: Роман. Харків, 2002.
 • Європа 45 – Загребельний П.А. Європа 45: Роман. Харків, 2002.
 • Роксолана – Загребельний П.А. Роксолана: історичний роман. Київ, 2013.
 • Розгін – Загребельний П.А. Твори в двох томах. Том перший. Розгін: роман. Київ, 1984.
 • Смерть у Києві. Первоміст – Загребельний П.А. Твори в двох томах. Том другий. Смерть у Києві. Первоміст: романи. Київ, 1984.
 • Тисячолітній Миколай – Загребельний П.А. Тисячолітній Миколай: Роман. Ч. І. Харків, 2003.
 • Тисячолітній Миколай – Загребельний П.А. Тисячолітній Миколай: Роман. Ч. ІІ. Харків, 2004.
 • Юлія, або Запрошення до самовбивства – Загребельний П.А. Юлія, або Запрошення до самовбивства: Роман. Харків, 2003.
 • Я, Богдан – Загребельний П.А. Я, Богдан. Харків, 2008.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Голікова Н.С. Вербалізація концептів-символів у романі «Євпраксія» П. Загребельного. Наукові записки. Вип. 146. Серія: Філологічні науки. Кіровоград, 2016. С. 57 – 60.
 2. Голоюх Л.В. Мовні концепти відкритого простору в романі П. Загребельного «Роксолана». Культура народов Причерноморья. № 110.Т. 1. С. 130 – 132.
 3. Єрмоленко С.Я. Лінгвостилістика: основні поняття, напрями й методи дослідження. Мовознавство. 2005. № 3–  С. 112 – 125.
 4. Єрмоленко С.Я. Філософія мови Тараса Шевченка. Українська мова. № 2. С. 3 – 18.
 5. Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика: Нариси: Навч. посіб. Київ, 2007.
 6. Колоїз Ж.В. Українська оказіональна деривація. Київ, 2007.
 7. Нестерук С.М. Естетичні функції символів у творчості Павла Загребельного: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Кіровоград, 2001. 20 с.
 8. Палеха Е.С. Концепт добро в языке Серебряного века: автореф. дис. … филол. наук: 10.02.01. Казань, 2007. 26 с.
 9. Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970 – 1980.
 10. Тараненко К.В. Прагматика антонімії української мови: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Дніпропетровськ, 2014. 204 с.
 11. Тараненко О.О. Розвиток антонімічних відношень у багатозначних словах. Укр. мова і літер. в школі. № 1. С. 32 – 40.