• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017 » НЕОЛЕКСИКОН ОЛЕСЯ ГОНЧАРА: ЛЕКСИКОЛОГІЧНИЙ ТА ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ ВИМІР

НЕОЛЕКСИКОН ОЛЕСЯ ГОНЧАРА: ЛЕКСИКОЛОГІЧНИЙ ТА ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ ВИМІР

Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017
УДК 811.161.2’374

СНІЖКО Наталія Володимирівна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е- mail: Е- mail: slovsprava@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті узагальнено погляди лінгвістів щодо вагомого внеску Олеся Гончара в розбудову сучасної української мови та запропоновано способи лексикографічного опрацювання лексичного багатства мови письменника. Увиразнено потужний вплив О.Т. Гончара на формування нового глобального мовомислення й розвиток інтегральних лінгвістичних досліджень.

Ключові слова: Олесь Гончар, лексикон, неолексикон, індивідуально-авторська мова, тезаурус, словник мови письменника, інтегральна лексикографія, авторська лексикографія.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Богуцька Г., Регушевський Є., Разумейко М. Авторські неологізми у творах Олеся Гончара. Культура слова.Вип. 51. Київ, 1998. С. 24 – 30.
 2. Ващенко В.С. Збагачення й розвиток української мови в художніх творах О. Гончара. Мовознавство. 1978. № 2. С. 49 – 53.
 3. Головащук С.І. Позасловникова лексика в творах Олеся Гончара. Мовознавство. 1988. № 6. С. 32 – 40.
 4. Гончар О.Т. Далекі вогнища: Нові твори. Київ, 1987.
 5. Гончар Олесь. Щоденники: у 3-х т. Упор., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу В.Д. Гончар. Київ, 2002 – 2004.
 6. Гоян Я.П. Собор української душі: Літературний портрет Олеся Гончара. Київ, 2008.
 7. Гриценко П.Ю. Авторська лексикографія: Тарас Шевченко. Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові. Відп. ред. І.С. Гнатюк. Київ, 2012.
 8. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. Київ, 2008.
 9. Пилинський М.М., Колесник Г.М.У вічнім оновленні… Культура слова. Вип. 31. Київ, 1986. С. 5 – 11.
 10. Словник мови Т.Г. Шевченка: В двох томах. Київ, 1964.
 11. Сніжко Н.В. Зведений словник лексики української мови: джерела і засади укладання. Культура слова. Вип. 83. Київ, 2015. С. 90 – 99.
 12. Сніжко Н.В. Структурна, функціональна й хронологічна параметризація лексики у зведеному словнику, тезаурусі та електронній картотеці. Українська мова. 2016. № 4. С. 90 –
 13. Сологуб Н.М. Мовний світ Олеся Гончара. Київ, 1991.
 14. Степаненко М.І. Олесь Гончар – історик, теоретик, практик української лексикографії. Українська мова. № 3. С. 27 – 38.
 15. Тараненко О.О. Мови письменника словник. Українська мова: Енциклопедія. Київ, 2004. С. 355 – 356.
 16. Цимбалюк-Скопненко Т.В. Українська авторська лексикографія: здобутки та перспективи. Українська мова. № 2. С. 3 – 14.