• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017 » НЕЗМІННІ ЗАХІДНОПОЛІСЬКІ ІМЕННІ ЛЕКСЕМИ

НЕЗМІННІ ЗАХІДНОПОЛІСЬКІ ІМЕННІ ЛЕКСЕМИ

Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017
УДК 811.161.2’282.2’373 (477.8)

АРКУШИН Григорій Львович –
доктор філологічних наук, професор кафедри історії та культури української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
вул. Винниченка 30-А, м. Луцьк, 43021
E-mail: hryhor@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті здійснено порівняльний аналіз незмінних лексем української літературної мови і слів, уживаних у західнополіських говірках. Виявлено лише незначну частину спільних одиниць ‒ ательє, фойє, пані, поні, таксі. Частина літературних незмінних слів, перейнятих говірками, мають або повну парадигму відмінювання (авто, кіно, радіо), або закінчення одного-двох відмінків (бюра, депа, за сільпом). Відмінність між цими двома мовними системами ‒ літературною і діалектною ‒ в тому, що в говірках незмінними виявляються не іншомовні запозичення, а слова власного походження. В усному діалектному мовленні невідмінювані лексеми виявлені серед усіх іменних частин мови, причому деякі з них поза Західним Поліссям не вживані (іменник людя́, прикметник бáйкі).

Ключові слова: запозичення, незмінні слова, відмінкова парадигма, західнополіські говірки.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • ГБ    ‒ Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти). Луцьк, 2012. ‒ 536 с. + електрон. опт. двосторон. диск (DVD).
 • ГВП ‒ Аркушин Г. Голоси з Волинського Полісся (Тексти). Луцьк, 2010. 542 c. + 2 електрон. опт. диски (DVD).
 • ГП ‒ Аркушин Г. Голоси з Підляшшя (Тексти). Луцьк, 2007. 536 с. + електрон. опт. диск (DVD).
 • НВ ‒ Аркушин Г. Сказав як два звʼязав: Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині. Люблін – Луцьк, 2003.
 • СЗГ ‒ Аркушин Г. Словник західнополіських говірок. Луцьк, 2016. ‒ ХХІV + 648 c.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бессараба И.В. Матеріалы для этнографіи Сѣдлецкой губерніи. Санктпетербургъ, 1903.
 2. Вихованець І.Р. Відмінювання.Українська мова: Енциклопедія. Київ, 2000. С. 73 ‒ 74.
 3. Вихованець І.Р. Незмінні слова.Українська мова: Енциклопедія. Київ, 2000. С. 374 ‒ 375.
 4. Ганич І.Д., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. Київ, 1985.
 5. Голоскевич Г. Правописний словник. Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто – Львів, 1994.
 6. Історія української мови: Морфологія. Київ, 1978.
 7. Огієнко І. Український стилістичний словник. Вінніпег, 1978.
 8. Редько Ю. Сучасні українські прізвища. Київ, 1966.
 9. Українка Леся. Зібрання творів: У 12-и томах. Київ, 1975 ‒ 1979.
 10. Франко І. Назвознавчі праці. Вінніпеґ, 1957.