• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018 » Мовна ситуація в школах України

Мовна ситуація в школах України

Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018
УДК 81’276.3-053.5+811.161.2

СОКОЛОВА Світлана Олегівна –
доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е- mail: a-senchuk@ukr.net

ДАНИЛЕВСЬКА Оксана Миколаївна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: od3556261@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті схарактеризовано специфіку реального використання української та інших мов у середніх школах різних регіонів України і різних типів населених пунктів на підставі даних загальноукраїнського опитування порівняно з офіційними статистичними даними щодо кількості шкіл і класів з українською та іншими мовами навчання. Простежено динаміку використання мов та ставлення населення до заходів мовної політики у системі шкільної освіти за останні 10 років. Ці дані доповнено матеріалами цільового опитування працівників освіти в окремих областях.

Ключові слова: мовна ситуація, мовна політика, середня освіта, українська мова, мова національної  меншини, мовне середовище, масове опитування, мовні преференції.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гриценко П. Проблема критеріїв оцінки мовної ситуації в Україні в останні десятиліття ХХ століття. Język ukraiński: wspołczesność – historia. Lublin, 2003. Р. 15 − 23.
 2. Дзюба І. Переднє слово до видання 1998 року. Інтернаціоналізм чи русифікація. Київ, 2005.
 3. Загальноосвітні навчальні заклади України на початок 2016 – 2017 навчального року. Статистичний бюлетень. Київ, 2017.
 4. Масенко Л. Мовний конфлікт в Україні: шляхи розв’язання. Українська мова. 2018. № 2.
 5. Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики. Київ, 2010.
 6. Масенко Л.Т. Мовна політика України. Антиукраїнський закон досі чинний. Радіо Свобода. 2016. 1 жовтня. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28025654.html (дата звернення: 06.2018).
 7. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. За ред. Ю. Бестерс-Дільгер. Київ, 2008.
 8. Про недоліки у впровадженні української мови навчання у навчально-виховних закладах. Інформаційний збірник Міністерства освіти України. № 19. С. 7 – 9.
 9. Тараненко О.О. Український і російський мовно-культурні вектори в сучасній Україні: реальність, політизація, міфи. Мовознавство. № 2. С. 3 – 33.
 10. Ткаченко О.Б. Українська мова: сьогодення й історична перспектива. Київ, 2014.
 11. Частка учнів у школах України, що навчаються українською. URL: http://statistika.in.ua/mova2001/ukrainska_v_shkolah#