• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018 » Українська академічна ономастика: минуле, сьогодення, майбутнє

Українська академічна ономастика: минуле, сьогодення, майбутнє

Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018
УДК 81’373.2

ВЕРБИЧ Святослав Олексійович –
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е- mail: sviatoverb@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Статтю присвячено аналізу основних етапів становлення української академічної ономастики; схарактеризовано розвиток її основних напрямів та ідей; закцентовано увагу на найважливіших проблемах сучасних назвознавчих досліджень; розглянуто здобутки українського академічного ономастичного осередку крізь призму діяльності його науковців; наголошено на потребі співпраці колективу ономастів Інституту української мови НАН України з регіональними ономастичними центрами й популяризації результатів національних назвознавчих досліджень за межами України.

Ключові слова: ономастика, назвознавчі дослідження, топоніміка, засади системності й історизму, порівняльно-історичне мовознавство, відділ ономастики Інституту української мови НАН України.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гідронімічний атлас України (проспект). Київ, 1967.
 2. Єфименко І.В. Ономастика. Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України – 75, 1930 – 2005: Матеріали до історії. Київ, 2005. С. 243 – 260.
 3. Зубко А. Українська ономастика: здобутки та проблеми. Спеціальні історичні дисципліни: питання історії та методики. 2007. Вип. 15. С. 262 – 281.
 4. Лучик В.В. Актуальні напрями української ономастики. Записки з ономастики: зб. наук. праць. Одеса, 2011. Вип. 14. С. 126 – 130.
 5. Німчук В.В. Українська ономастична комісія: сьогодення і перспективи. Повідомлення Української ономастичної комісії. Нова серія. Київ, 2012. Вип. 1. С. 6 – 13.
 6. Передмова. Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. Київ, 1985. С. 5 – 10.
 7. Стрижак О.С. К.К. Цілуйко як ономаст (короткі спогади і роздуми). Українська ономастика: Матеріали наукового семінару, присвяченого 90-річчю Кирила Кузьмича Цілуйка. Київ, 1998. С. 4 – 14.
 8. Юркенас Ю. Собственное имя как знак языка и феномен истории народа. Студії з ономастики та етимології. 2011 – 2012. Київ, 2012. С. 246 – 256.