• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №3 (71) 2019 » МОВА ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ

МОВА ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ

Журнал «Українська мова» – №3 (71) 2019
УДК 811.161.2’374:82-95

КОЗИРЄВА Зінаїда Георгіївна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
E-mail: zinaidakozyreva@hotmail.com

 

МОВА ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті окреслено мовотворчість видатних письменників і публіцистів як джерело збагачення національної мови новаціями (лексико-фразеологічними, граматичними, словотвірними, стилістичними). Висвітлено здобутки вітчизняної лексикографії в дослідженні мови творчих особистостей, наголошено на важливості лексикографічної інтерпретації авторських іновацій як першооснови для подальшого дослідження мови творчих особистостей. Окреслено основні кроки в розробленні авторської лексикографії, охарактеризовано джерельну базу для укладання словника мови творчої особистості. Визначено основні концептуальні й методико-процедурні засади опрацювання мови окремих авторів. Виявлено багатство і різноманітність мовних зображальних засобів, що їх використовують творчі особистості, простежено певні тенденції в індивідуально-авторському словотворенні. Зазначено, що лексикографічна праця нового для україністики типу забезпечить належну реєстрацію й необхідну нормалізацію сучасного стану української літературної мови.

Ключові слова: мова творчої особистості, джерельна база лексикографії, авторська лексикографія, індивідуально-авторське словотворення.

 

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Додатковий том – Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2-х кн. Київ, 2017.

СУМ – Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970 – 1980.

СУМ-12 – Словник української мови. Київ, 2016.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Гриценко П.Ю. Авторська лексикографія: Тарас Шевченко. Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Київ, 2012: Збірник на пошану Леоніда Сидоровича Паламарчука. С. 40 – 69.
  2. Єрмоленко С.Я. «Високий лет з надламаним крилом» (замість передмови). Українська індивідуально-авторська неографія. Словотворчість шістдесятників. Василь Стус, Ігор Калинець, Іван Світличний, Григорій Чубай. 2010. № 4. С. 155 – 157.
  3. Тимочко О.Б. Словник авторських лексичних новотворів поетів-дисидентів 60 – 70-х років ХХ століття (на матеріалі поезії В.Стуса, І.Калинця, І. Світличного та Г. Чубая). Українська індивідуально-авторська неографія. Словотворчість шістдесятників. Василь Стус, Ігор Калинець, Іван Світличний, Григорій Чубай.  2010. № 4. С. 158 – 477.