• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 3 (79) 2021 » Ономастичні дослідження в Інституті української мови НАН України: зародження, сучасний стан і перспективи

Ономастичні дослідження в Інституті української мови НАН України: зародження, сучасний стан і перспективи

Журнал «Українська мова» – № 3 (79) 2021
УДК 81’373.2

С.О. ВЕРБИЧ, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

Е-mail: sviatoverb@ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-4671-1898

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті окреслено етапи розвитку ономастичних студій в Інституті української мови НАН України, починаючи з 50-х років ХХ ст. в межах Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР (до 1991 р.) й до сьогодні; схарактеризовано основні напрями українського академічного назвознавства; розглянуто діяльність і здобутки відділу ономастики (тепер групи ономастики в межах відділу історії української мови та ономастики) Інституту української мови впродовж 1960—2020 рр. (Інститут української мови НАН України утворено в 1991 р. на базі кількох відділів та груп, які розпрацьовували наукові проблеми в галузі української лінгвістики, Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України); закцентовано увагу на перспективах академічних ономастичних досліджень.

Ключові слова: ономастика, ономастична картотека, назвознавчі дослідження, традиції порівняльно-історичного мовознавства, група ономастики відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України.

ЛІТЕРАТУРА
1. Гідронімічний атлас України (проспект). (1967). Відп. ред. К.К. Цілуйко. Київ.
2. Єфименко, І.В. (2005). Ономастика. Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України — 75, 1930—2005: Матеріали до історії. С. 243—260. Київ.
3. Зубко, А. (2007). Українська ономастика: здобутки та проблеми. Спеціальні історичні дисципліни: питання історії та методики, 15, 262—281.
4. Передмова. (1985). Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. Відп. ред. О.С. Стрижак. С. 5—10. Київ.
5. Стрижак, О.С. (1998). К.К. Цілуйко як ономаст (короткі спогади і роздуми). Українська ономастика: Матеріали наукового семінару, присвяченого 90-річчю Кирила Кузьмича Цілуйка. С. 4—14. Київ.