• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Журнал “Українська мова” - № 3 (87) 2023

Журнал “Українська мова” – № 3 (87) 2023

Журнал “Українська мова” – № 3 (87) 2023
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал “Українська мова” – № 3 (87) 2023

Редакційна колегія


Головний редактор: Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Заступник головного редактора: Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Світлана ГРИЦЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Андрій КОЛЕСНИКОВ
Мирослава МАМИЧ
Людмила МАРЧУК
Марина НАВАЛЬНА
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Світлана ШАБАТ-САВКА
Ірина ШКІЦЬКА
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Н.Р. Матвеєва
Війна і ставлення українців до мови
// Українська мова, 2023, 3 (87):3–18 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

М.С. Делюсто
Зміни у ставленні до державної мови представників національних меншин межиріччя Дністра і Дунаю
// Українська мова, 2023, 3 (87):19–33 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Л.Т. Масенко
Перехід на українську мову як чинник відновлення історичної пам’яті (на прикладі роману Володимира Рафєєнка «Мондеґрін»)
// Українська мова, 2023, 3 (87):34–43 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Н.О. Яценко
Динаміка морфологійної термінології Василя Сімовича: у пошуках «свого» і «чужого»
// Українська мова, 2023, 3 (87):44–57 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

А.М. Нелюба
«Український правопис» і тотальна фемінітивізація
// Українська мова, 2023, 3 (87):58–67 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Дискусії

І.В. Єфименко
Деякі зауваги до передавання власних назв в «Українському правописі» 2019 року
// Українська мова, 2023, 3 (87):68–83 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

C.П. Бибик
Пунктуаційна норма в «Українському правописі» 2019 року: принципи формування і чинники кодифікації
// Українська мова, 2023, 3 (87):84–101 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

С.О. Соколова
Правопис слів разом, із дефісом, окремо в загальній структурі «Українського правопису» 2019 року
// Українська мова, 2023, 3 (87):102–115 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Дослідження молодих науковців

Н.Ю. Сарган
Відапелятивні мікротопоніми Житомирщини: історія формування та семантика
// Українська мова, 2023, 3 (87):116–123 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

М.І. Степаненко
Важлива сторінка української лінгвістичної спадщини Євгена Тимченка: концепція відмінкової парадигми (студії 1913–1928 рр.)
Рецензія на книгу: Відмінки іменників української мови: студії Євгена Тимченка 1913–1928 років. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. 472 с. (Репринт праць 1913–1928 рр.). ISBN 978-966-02-9961-0
// Українська мова, 2023, 3 (87):124–132 • Мова статті: українська • Відомості PDF

Наукова хроніка

Л.В. Рябець, Л.Я. Колєснік
Міжнародна наукова конференція «Діалекти в синхронії та діахронії: методи і прийоми пізнання»
// Українська мова, 2023, 3 (87):133–137 • Мова статті: українська • Відомості • PDF

Н.О. Яценко
XIV Вcеукраїнська наукова конференція «Термінологія і сучасність»
// Українська мова, 2023, 3 (87):138–143 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF