• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017 » КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НЕОЛЕКСИКОНУ ЄВГЕНА ПАШКОВСЬКОГО

КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НЕОЛЕКСИКОНУ ЄВГЕНА ПАШКОВСЬКОГО

Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017
УДК 811.161.2’373.43’611 Пашковський

ДЮНДИК Олена Андріївна –
кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
01001, Київ, вул. М. Грушевського, 4
Е-mail: olena.diundyk@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано неологізми з лексикону Євгена Пашковського, утворені афіксальним способом. Досліджено будову новотворів. Виокремлено низку афіксів ‒ префіксів та суфіксів, характерних для словотворення письменника. З метою якнайповнішого семантичного аналізу неологізмів, розглянуто контексти їх уживання. На основі аналізу та зіставлення вузьких і широких контекстів простежено текстотворчу функцію неолексем. Виокремлено неологізми, утворені нормативно та за аналогією.

Ключові слова: неологізми, авторське словотворення, афіксація, словотворення за аналогією, Євген Пашковський.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • Вовча зоря – Пашковський Є.В. Вовча зоря. Київ, 1991.
 • Власюк – Халупа І. «30 хвилин у різних вимірах». Олександр Власюк – модерний казкар. Радіо Свобода. 2003. URL: http://www.radiosvoboda.org/a/909595.html.
 • ЕУМ – Українська мова: Енциклопедія. Редкол. В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Зяблюк та ін. Київ, 2007.
 • Калинець – Калинець І. Зібрання творів у двох томах. Том 2: Невольнича муза. Київ, 2004.
 • КСАН – Вокальчук Г.М. Короткий словник авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття. Рівне, 2004. С. 94 – 491.
 • Почепцов – Почепцов Г. Криза і антикриза. Газета «День». 2001. № 52. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/kriza-i-antikriza.
 • РУС – Російсько-український академічний словник: Т. I – III. Гол. ред. А. Кримський, С. Єфремов. Київ, 1924 ‒ 1933. URL: http://r2u.org.ua/html/krym_details.html.
 • Свято – Пашковський Є.В. Свято. Київ, 1989. Ч. 9, 10. URL: http://chtyvo.org. ua/authors/Pashkovskyi_Yevhen/Sviato/
 • СНУМ – Віняр Г.М., Шпачук Л.Р. Словник новотворів української мови кінця ХХ століття. Кривий Ріг, 2002.
 • СІС – Словник іншомовних слів. За ред. О.С. Мельничука. Київ, 1974.
 • СУМ – Словник української мови: в 11 томах. Ред. І.К. Білодід та ін. Київ, 1970 – 1980. URL: http://sum.in.ua/
 • Щоденний жезл – Пашковський Є.В. Щоденний жезл. Львів, 2011.
 • Осінь для ангела – Пашковський Є.В. Осінь для ангела. Київ, 2006. URL: http://chtyvo.org.ua/authors/Pashkovskyi_Yevhen/Osin_dlia_anhela/
 • Якуша – Якуша Я. Територія Дніпрових порогів. Краєзнавство. Харків, 1928. № 2 ‒ 3. С. 22 – 46.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Ґрещук О.С. Словотвір у процесі породження тексту: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Івано-Франківськ, 1996. 142 с.
 2. Ґрещук О.С. Текстоорієнтовні функції словотвірних одиниць у романах Павла Загребельного «Диво», «Смерть у Києві», «Євпраксія». Актуальні проблеми українського словотвору. Івано-Франківськ, 2002. С. 590‒
 3. Дегтярьова І.О. Стилістичний потенціал української постмодерністської прози: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2009. 280 с.
 4. Зубова Л.В. Словотворчество в поэзии Марины Цветаевой. Проблемы интерпретации окказионального словообразования. СПб., 1995.
 5. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. Київ, 2008.
 6. Ковалик І.І. Дериватологія (словотвір) як самостійна лінгвістична дисципліна та її місце у системі наук про мову. Словотвір сучасної української літературної мови.Київ, 1979. С. 5 – 56.
 7. Ковалик І.І. Вчення про словотвір. Вибрані праці. Івано-Франківськ – Львів, 2007.
 8. Никитина Ф.А. Влияние аналогии на словообразование. Киев, 1973.
 9. Словотвір сучасної української літературної мови. Відп. ред. М.А. Жовтобрюх. Київ, 1979.
 10. Сологуб Н.М. Мовний світ Олеся Гончара. Київ, 1991.