• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018 » Лінгвостилістика в контексті національної культури

Лінгвостилістика в контексті національної культури

Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018
УДК 81’38

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна –
член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: kultura-slova@ukr.net

БИБИК Світлана Павлівна –
доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: sbybyk2016@ukr.net

ГАНЖА Ангеліна Юріївна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник  відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
E-mail: ganzhalina@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Матеріали виступу на пленумі наукової ради «Українська мова» увиразнюють роль лінгвостилістики й культури мови в інтенсифікації та оновленні сучасної гуманітаристики. Відзначено, що вони презентують окремий напрямок мовознавчих досліджень, який, по-перше, засвідчує академічний рівень осмислення феномену літературного стандарту української мови, по-друге, найтісніше пов’язаний з практичними культурно-освітніми стратегіями українського суспільства. Особливу увагу звернено на міждисциплінарний характер лінгвостилістичних знань, на ті соціальні виклики, які стоять перед сучасною академічною наукою в її пошуках ефективного впливу на гуманітарну культуру українського суспільства.

Ключові слова: культура, гуманітаристика, українська мова, лінгвостилістика, культура мови, стиль, соціальна престижність мови, літературний стандарт, інтердисциплінарність.