• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018 » Діалектна мова і нормативна лексикографічна практика

Діалектна мова і нормативна лексикографічна практика

Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018
УДК 811.162.2:282’374

ТКАЧУК Марина Миколаївна –
кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу діалектології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: tkachuk_maryna@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Статтю присвячено проблемі репрезентації діалектної лексики в сучасних загальномовних тлумачних словниках, динаміці та особливостям стилістичної кваліфікації та ремаркування в лексикографічних працях; питанню коригування реєстрів загальномовних словників щодо представлення в них діалектизмів. Особливу увагу приділено розширенню функцій діалектизмів у літературній мові.

Ключові слова: словник, реєстр словника, діалектна лексика, діалектизм.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • АркДХЛ – Аркушин Г.Л. Словник західнополіських діалектизмів у художній літературі. Луцьк, 2018.
 • Берез. – Березовська Г. Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках. Умань, 2010.
 • ВТССУМ – Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь, 2005.
 • Грим. – Гримашевич Г. Словник назв одягу та взуття середньополіських і суміжних говірок. Житомир, 2002.
 • ГуцХМ – Словник «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові» (пробний зошит). Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2012. Вип. ХХХІІ–ХХХІІІ. С. 145 – 165.
 • КУМ – Корпус української мови; URL: http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209 (дата звернення: 03.08.2018).
 • ЛитвАрх – Литвиненко Я.О. Архів орнітолексики східнополіських говірок [зберігається в автора].
 • Москаленко – Москаленко А.А. Словник діалектизмів Одещини. Одеса, 1958.
 • Онишк. – Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. Київ, 1984. Ч. 1 – 2.
 • РУС – Російсько-український словник. За ред. А.Ю. Кримського, С.О. Єфремова. Репринт. з вид. Т. 1 – 3. Київ, 2016 – 2017. (Серія «Словникова спадщина України).
 • СБГ – Словарь української мови. Упорядкув., з дод. власного матеріалу Б.Д. Грінченко; у 4-х т. Київ, 1958. (Надруковано з видання 1907 – 1909 рр. фотомеханічним способом).
 • СлБук – Словник буковинських говірок. За заг. ред. Н.В. Гуйванюк. Чернівці, 2005.
 • СУ – Словникова система «Словники України». URL: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/dictua.aspx?uid=? (дата звернення: 15.08.2018).
 • СУМ-11 – Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970 – 1980.
 • СУМ-20 – Словник української мови в 20 т. Т. 1 – 8. Київ, 2010 – 2017.
 • СУМдод – Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2-х кн. Кн. 1 – 2. Київ, 2017.
 • ТлІв 2012 – Івченко А. Тлумачний словник української мови. Харків, 2012.
 • Чабан. – Чабаненко В.А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини. Т. 1. А – Ж. Запоріжжя, 1992.

ЛІТЕРАТУРА

 1. БибикС.П. Стилістична ремарка: дозвіл чи заборона? Культура слова. 2000. Вип. 55 – 56. С. 52 – 59.
 2. ВащенкоВ.С. Паралельно-варіантні утворення діалектного походження як засіб збагачення літературної мови. Питання взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів. (Тези доп. та повід.). Київ, 1972. С. 12 – 14.
 3. Гриценко П.Е. Диалекты в современной языковой ситуации Украины. Исследования по славянской диалектологии. 15. Актуальные аспекты изучения лексики славянских диалектов. Москва, 2012. С. 18 – 42.
 4. Гриценко П.Ю. Діалектизм. Українська мова. Енциклопедія. Вид. 3 зі змінами і доп. Київ, 2007. С. 151 – 152.
 5. Гриценко П.Ю. Етнографізм. Українська мова. Енциклопедія. Вид. 3 зі змінами і доп. Київ, 2007. С. 184.
 6. Гриценко П.Ю. «Слово поза словником»: реєстр словника як проблема сучасної тлумачної лексикографії. Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті. Київ, 2011. С. 238 – 249.
 7. ГриценкоП.Ю. Мови чисті джерела. Культура слова. 1983. Вип. 25. С. 32 – 38.
 8. Ґрещук В. Гуцульський діалект у мові сучасної української літератури. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХХХІІ – ХХХІІІ. С. 214 – 219.
 9. Ґрещук В., Ґрещук В. Діалектне слово у тексті та словнику. Івано-Франківськ, 2015.
 10. Ґрещук В. Лексикографічна практика: псевдодіалектна лексика. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. 2015 – 2016. Вип. 44 – 45. С.13 – 18.
 11. Дзендзелівський Й.О. Народне мовлення і деякі питання лексичної нормалізації сучасної української літературної мови. Питання взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів. (Тези доп. та повід.). Київ, 1972. С. 29 – 31.
 12. Матвіяс І.Г. Взаємодія між українською літературною мовою і народними говорами на різних історичних етапах. Питання взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів. (Тези доп. та повід.). Київ, 1972. С. 3 – 6.
 13. Матвіяс І.Г. Відображення особливостей говорів у мові української художньої літератури. Мовознавство. 2008. № 6. С. 3 – 12.
 14. Проспект тлумачного словника української мови (Для обговорення). Київ, 1958.
 15. Русак В.П., Гецевич В.С. Диалектная лексика в новейших словарях белорусского языка. Исследования по славянской диалектологии. 18. Актуальные аспекты изучения лексики славянских диалектов. Москва, 2016. С. 39 – 47.
 16. Студії з діалектології. Матеріали і дослідження. Вип. 1. Київ, 2017.