• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №3 (75) 2020 » ІСТОРІЯ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ СПОСОБІВ ПЕРЕДАВАННЯ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ

ІСТОРІЯ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ СПОСОБІВ ПЕРЕДАВАННЯ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Журнал «Українська мова» – №3 (75) 2020
УДК 811.161.2

Ю.A. ЧЕРНОБРОВ,
кандидат філологічних наук, член Національної комісії зі стандартів державної мови
проспект Перемоги, 10, м. Київ, 03110

E-mail: chernobrovvv@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3950-8541

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація:  Статтю присвячено історії засадничих термінів на позначення способів передавання чужого мовлення в українському мовознавстві; проаналізовано терміни в ономасіологічному й семасіологічному аспектах на основі даних історичних джерел; відображено внесок українських мовознавців у формування та розвиток зазначеної термінологічної підсистеми.

Ключові слова: термін, синтаксична термінологія, історичне термінознавство, термінологічна номінація, пряма мова, непряма мова, напівпряма мова, невласне пряма мова, чужа мова.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Волох 1976 – Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. Київ, 1976.
Ганич 1985 – Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. Київ, 1985.
Горецький 1929 – Горецький П.Й., Шаля І. Українська мова: практично-теоретичний курс. Київ, 1929.
ГТП – Граматична термінологія і правопись, ухвалені Комісією мови при Українському товаристві шкільної освіти в Києві. Київ,1917.
Залозний 1913 – Залозний П.Ф. Коротка граматика української мови. Ч. ІІ: Синтаксис. Київ, 1913.
Залозний 1917 – Залозний П.Ф. Коротка граматика української мови. Ч. ІІ: Синтаксис. Київ, 1917.
Каганович 1935 – Каганович Н.А., Шевельов Г.В. Граматика української мови. Ч. ІІ: Синтаксис. Київ, 1935.
Ковалів 1946 – Ковалів П. Граматика української мови. Мюнхен, 1946.
КРСЛТ 1957 Кротевич Є.В., Родзевич Н.С. Словник лінгвістичних термінів. Київ, 1957.
КТССУМ 2004 – Шульжук К.Ф. Короткий термінологічний словник синтаксичних термінів. Синтаксис української мови. Київ, 2004. С. 397–406.
Кудрицький 1949 – Кудрицький Й.Я. Синтаксис української мови. Ред. П.Й. Горецький. Київ, 1949.
Курило 1921 – Курило О. Початкова граматика української мови. Львів – Винниця, 1921.
Нечуй-Левицький 1914 – Нечуй-Левицький І.С. Граматика української мови. Київ, 1914. Ч. ІІ.
Огієнко 1908 – Огієнко І. Українська граматична термінольоґія: Історичний словник української граматичної термінольоґії з передмовою про історію розвитку її. Київ, 1908.
Осадца 1876 – Осадца М. Граматика руского языка. Львів, 1876.
Партыцкїй 1873 – Граматика ѭзыка руского для оужитку въ школах людовыхъ въ Галичинѣ. Напис. Ом. Партыцкїй. Оу Львовѣ, 1873.
Сімович 1918 – Сімович В.І. Практична граматика української мови. Раштат, 1918.
Смаль-Стоцький 1893 – Смаль-Стоцький С.Й., Ґартнер Ф. Руска граматика. Львів, 1893.
СУЛМ 1972 – Сучасна українська літературна мова: Синтаксис. За ред. І.К. Білодіда. Київ, 1972.
УМЕ 2007 – Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2007.
УМЕМ 2011 – Українська мова. Енциклопедія. Ред. І.В. Муромцев. Київ, 2011.
УП 1946 – Український правопис. Київ, 1946.
Шевельов 1951 – Шевельов Ю. Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії (1947–1953). Київ, 2012.
Шерех 1947 – Кислиця Д., Шерех Ю. Граматика української мови: посібник для гімназії. Ч. ІІ: Синтакса. Мюнхен, 1947.
Шульжук 2004 – Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. Підручник. Київ: Академія, 2004.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Торчинська Н.М. Термінологічне мікрополе репрезентології: сучасний стан та перспективи. Europejskie studia spoieczno-gospodarcz Kielce, 2013. № 1. С. 50–67.
  2. Чумаков Г.М. Синтаксис конструкций с чужой речью. Киев, 1975.