• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Журнал “Українська мова” - № 2 (90) 2024

Журнал “Українська мова” – № 2 (90) 2024

Журнал “Українська мова” – № 2 (90) 2024
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал “Українська мова” – № 2 (90) 2024

Редакційна колегія


Головний редактор: Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Заступник головного редактора: Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Світлана ГРИЦЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Андрій КОЛЕСНИКОВ
Мирослава МАМИЧ
Людмила МАРЧУК
Марина НАВАЛЬНА
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Світлана ШАБАТ-САВКА
Ірина ШКІЦЬКА
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

С.О. Соколова
Сучасний підхід до вивчення мовної ситуації: слов’янський досвід і українські  реалії
// Українська мова, 2024, 2 (90):3–29 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

О.Г. Руда
Навколомовний дискурс під час російсько-української війни
// Українська мова, 2024, 2 (90):30–50 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

 М.О. Гонтар
Ставлення до мов українців різного етнічного походження під час повномасштабної війни
 // Українська мова, 2024, 2 (90):51–68 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Агнешка Пеля
Власні назви, пов’язані з Україною, у польській сучасній та історичній фразеології
// Українська мова, 2024, 2 (90):69–85 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Л.Т. Масенко
Григорій Квітка-Основ’яненко як основоположник прозових жанрів української літературної мови
// Українська мова, 2024, 2 (90):86–104 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Г.М. Куцак
Основні тенденції у словотвірному освоєнні новітніх запозичень для позначення дій і станів в українській літературній мові ХХІ ст.
// Українська мова, 2024, 2 (90):105–120 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Дослідження молодих науковців

Б.І. Дрофяк
Офіційно-ділова комунікація в сучасному церковному дискурсі
// Українська мова, 2024, 2 (90):121–131 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF