• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017 » СЛОВОТВІРНІ КАТЕГОРІЇ В КОГНІТИВНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

СЛОВОТВІРНІ КАТЕГОРІЇ В КОГНІТИВНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017
УДК 811.161.2,06,373

КИСЛЮК Лариса Павлівна –
Доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: larysa.kysliuk@jmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано оновлення категорійної структури сучасної української мови на матеріалі нової похідної лексики. Схарактеризовано процеси оновлення форми, семантики й динаміки словотвірної норми у словотвірних категоріях особи, ознаки та дії. З’ясовано особливості реалізації названих словотвірних категорій у словотвірних гніздах, залежно від походження базового слова гнізда.

Ключові слова: словотвірна категорія, словотвірний тип, словотвірна модель, похідне слово.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ – Ірпінь, 2007.
 2. Клименко Н.Ф. Словотвірна категорія. Українська мова. Енциклопедія.Київ, 2007. С. 641 – 642.
 3. Ковалик І.І. Про деякі питання слов’янського словотвору. Ковалик І. Вчення про словотвір. Вибрані праці.Івано-Франківськ – Львів, 2007. С. 261 – 287.
 4. Мазурик Д. Нове в українській лексиці: cловник-довідник. Львів, 2002.
 5. Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (1983 – 2003). Харків, 2004.
 6. Нелюба А., Редько Є. Лексико-словотвірні інновації (2014): словник. Харків, 2015.
 7. Нові й актуалізовані слова та значення: словникові матеріали (2002 – 2010). Відп. ред. О.М. Тищенко. Київ, 2010.
 8. Російсько-український словник: у 4 томах. Т. 1: А – Ж. Ред.: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова. Голов. ред. А. Кримський. Київ, 2016. 12, ХIV, 290 с. Репринт з вид. 1924 р. (Серія «Словникова спадщина України»).
 9. Словник української мови: у 3 томах. Т. 1: А – Ґ. Ред.: акад. С. Єфремов, А. Ніковський. Упоряд.: Б.Грінченко. Київ, 2017. 8, ХLIV, 428 с. Репринт з вид. 1927 р. (Серія «Словникова спадщина України»).
 10. Словник іншомовних слів. За ред. О.С. Мельничука. Київ, 1974.
 11. Словник української мови: в 11 томах. Київ, 1970 –
 12. Бойків І., Ізюмов О., Калишевський Г., Трохименко М. Словник чужомовних слів. За ред. О. Бадана-Яворенка. Київ – Харків, 1932.
 13. Ставицька Л.О. Короткий словник жарґонної лексики української мови. Київ, 2003.
 14. Сучасний словник іншомовних слів. Уклад. О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. Київ, 2006.