• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017 » УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ МОВОЗНАВЦІВ В УДЕРЖАВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1920 рр.

УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ МОВОЗНАВЦІВ В УДЕРЖАВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1920 рр.

Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017
УДК 811.161.2’272:112

ДАНИЛЕВСЬКА Оксана Миколаївна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: od3556261@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано основні напрями мовної політики Центральної Ради, Гетьманату й Директорії УНР та участь у тогочасних процесах удержавлення української мови українських мовознавців – І. Огієнка, міністра освіти в уряді Директорії УНР, голови Правописної комісії в Міністерстві освіти; А. Кримського, голови Термінологічної комісії в Державній канцелярії за Гетьманату. Зроблено висновок про послідовність та наступність мовної політики українських урядів зазначеної доби попри певні відмінності внутрішньополітичного життя в ті роки.

Ключові слова: мовна політика, статусне планування, корпусне планування, державна мова, історія українського мовознавства.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гриценко П. (передмова). Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847 – 1914). Збірник документів і матеріалів. Київ, 2013.
 2. Данилевська О.М. Мова в революції та революція в мові: мовна політика Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР. Київ, 2009.
 3. Декларація Генерального Секретаріату 25 червня 1917 р. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник: У 2 ч.Київ, 1997. Ч. 1. С. 415.
 4. До діректорів середніх шкіл всіх відомств та інспекторів вищих початкових, торгових та инших шкіл України. ЦДАВО України. Ф. 2581. Опис 1. Спр. 28. Арк. 3–3 зв. (а).
 5. До українців поза межами України сущих. ЦДАВО України.Ф. 2581. Опис 1. Спр. 28. Арк. 6–6 зв.
 6. Зайченко Н., Присяжнюк Н. Українська мова в контексті мовної політики світу ХХІ століття.Мовознавство: Матеріали ІІІ Міжнародного конгресу україністів (26 – 29 серпня 1996). Харків, 1996. С. 9 – 14.
 7. Закон Центральної Ради про запровадження української мови у банківській і торговій сфері, 24 березня 1918 р. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2-х т.Київ, 1997. Т. 2. С. 229.
 8. Клопіт з мовою. Народня справа. 1918. № 22.
 9. Копиленко О. Мовні проблеми в українській політичній думці та законодавстві 1917 – 1920 рр. Право України. № 9. С. 44 – 48.
 10. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. Київ, 2006.
 11. Лабов У. Единство социолингвистики. Социально-лингвистические исследования. Москва, 1976. С. 5 – 30.
 12. Лазаренко Л. Досвід мовних політик світу й українська перспектива. Українська мова. 2002. № 4. С. 3 – 22.
 13. Наказ про вживання в слові і письмі Державної Української мови по Почтово-Телєграфному Відомстві. Державний Вістник. 1918. № 47.
 14. Наказ про надсилку всіма інституціями Міністерства Шляхів листувань на українській мові. Державний Вістник. 1918. № 44.
 15. Наказ про поділ Канцелярії Міністра Земельних Справ на 4 відділи. Державний Вістник. 1918. № 47.
 16. Наказ про утворення Термінольогічної Комісії. Наказ про утворення Термінольогічного Збірника Міністерства Шляхів. Державний Вістник. 1918. № 44.
 17. Обіжник про негайну та строго коректну українізацію місцевих установ Міністерства Внутрішніх справ від 23 грудня 1918 р. Державний Вістник. 1918. № 84.
 18. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки: рідномовний катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства. Факс. вид. Київ, 1994.
 19. Перша відозва Центральної Ради 9 березня 1917 р. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2 т. Київ, 1996. Т. 1. С. 38.
 20. Перший Універсал Центральної Ради 10 червня 1917. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2-х т. Київ, 1996. Т. 1. С. 101.
 21. Програм навчання української мови і діловодства на шляхах України // Державний Вістник. – 1918. – № 18.
 22. Програма Української  демократично-радикальної партії. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Документи і матеріали. Мюнхен, 1983. Т. 1. С. 147 – 152.
 23. Протокол засідання Генерального Секретаріату 8 вересня 1917 р. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2-х т. Київ, 1996. Т. 1. С. 279.
 24. Протоколи засідань Генерального Секретаріату 18 вересня 1917 р. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2-х т. Київ, 1996. Т. 1. С. 313.
 25. Протоколи засідань Центральної Ради 12 березня 1917 р. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2-х т. Київ, 1996. Т. 1. С. 41.
 26. Розпорядження № 38 міністра освіти І. Огієнка від 24 січня 1919 р. ЦДАВО України. Ф. 2201. Опис 3. Спр. 6. Арк. 21.
 27. Руда О.Г. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному українському політичному дискурсі. Київ, 2012.
 28. Рудий Г.Я. Газетна періодика – джерело вивчення проблем Української культури 1917 – 1920 рр. Київ, 2000.
 29. Статут Державної Канцелярії. Державний Вістник. 1918. № 18.
 30. Ухвала Народного Віча 19 березня 1917 року, проведеного в Києві на Софійській площі Центральною Радою. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник: У 2 ч. Київ, 1997. Ч. 1. С. 400.
 31. Франко І. План викладів історії літератури руської. Спеціальні курси. Мотиви. Твори: У 50 т.Київ, 1986. Т. 41. С. 64 – 65.
 32. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900 – 1941): Стан і статус. Чернівці, 1998.
 33. Яворська Г.М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: Мова, культура, влада. Київ, 2000.