• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018 » Мовна ситуація у сфері торгівлі й Послуг в Україні

Мовна ситуація у сфері торгівлі й Послуг в Україні

Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018
УДК 811.161.2’27’246.2

ГОНТАР Марина Олексіївна –
кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу культури мови, стилістики та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: hontar.m@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті здійснено аналіз мовної ситуації у сфері торгівлі й послуг в Україні за результатами соціолінгвістичного опитування. Простежено зміни в мовній поведінці українців та в оцінці становища української мови у досліджуваній сфері в період від 2006 по 2017 р., з’ясовано особливості вживання державної мови в закладах сфери послуг у різних регіонах України.

Ключові слова: соціолінгвістика, мовна ситуація у сфері торгівлі й послуг, білінгвізм, українська мова, престижність мови.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Брага І. Українсько-російський суржик в соціокомунікативній ситуації ринку. Мова і суспільство. 2011. Вип. 2. С. 119 – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mis_2011_2_18 (дата звернення: 24.05.2018).
 2. Вишняк О. І. Мовна ситуація та статус мов в Україні: динаміка, проблеми, перспективи (соціологічний аналіз). Київ,
 3. Данилевська О. М. Мовна ситуація в загальноосвітніх навчальних закладах України (за результатами соціолінгвістичного дослідження). Записки з українського мовознавства. Вип. 24, Т. 2. С. 28 – 43.
 4. Залізняк Г.М., Масенко Л.Т. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. Київ, 2001.
 5. Залізняк Г.М. Сучасна мовна політика і кияни. Наукові записки НаУКМА. Т. 137. Філологічні науки. 2012. С. 20 – 24.
 6. Калиновська О. Мовна ситуація в сфері освіти. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. Київ, 2008. С. 278 –
 7. Масенко Л. Мовна ситуація України. Незалежний культурологічний часопис «Ї». Число 35. URL: http://www.ji.lviv.ua/n35texts/masenko-mov_syt.htm (дата звернення: 24.05.2018).
 8. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. Юліане Бестерс-Дільґер. Київ, 2008. Додаток 2. С. 344 –
 9. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. Голова редкол. О. М. Майборода. Київ, 2008.
 10. Руда О. Мовна ситуація в українських засобах масової комунікації в оцінках громадян (за результатами масового опитування). Мова: класичне модерне – постмодерне. 2017 № URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12642 (дата звернення: 24.05.2018).
 11. Руда О. Г. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному українському політичному дискурсі: монографія. Київ,
 12. Соколова С. Мовна ситуація Києва: погляд зовні. Українська мова. № 4. С. 3 – 17.
 13. Трач Н. Мовна політика та мовна ситуація у сфері судочинства та діловодства в Україні. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. Київ, 2008. С. 278
 14. Українці підтримують зміцнення позицій української мови, але в багатьох сферах і далі домінує російська. URL: http://dobrovol.org/article/353/ (дата звернення: 24.05.2018).
 15. Черненко Г. Мовна ситуація в Україні: шляхи гармонізації (за результатами експертного опитування). Українська мова. № 2. С. 3 – 13.