• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018 » Мовний аналіз гетьманських універсалів Івана Мазепи

Мовний аналіз гетьманських універсалів Івана Мазепи

Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018
УДК 811.161.2:81’373.46

ШТАНДЕНКО Уляна Михайлівна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України
01001, Київ, вул. М. Грушевського, 4
Е- mail: ushtandenko@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто виявлені у книзі «Акти Полтавського полкового суду 1668 – 1740 рр.» універсали гетьмана Івана Мазепи, надіслані старшині до полтавського міського управління. Описано структуру універсалів та особливості стилістики досліджуваних документів. Охарактеризовано тодішній стан мовної системи, яка поєднувала витоки сучасного ділового стилю та живого розмовного мовлення. Подано лінгвістичні характеристики різних лексичних груп, простежено варіантність морфемної будови слів та фонетико-графічні особливості досліджуваних текстів.

Ключові слова: староукраїнська мова, офіційно-діловий стиль, варіантність форм.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • АктиАкти Полтавського полкового суду 1668 – 1740 рр. / Підгот. до вид. І.П. Чепіга, У.М. Штанденко. Київ, 2017. 518 с.
 • Т – Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV – XVIII ст. Київ – Нью-Йорк, 2003. 512 с.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бутич І.Л. Універсали Івана Мазепи 1687 – 1709. Київ – Львів, 2002. 799 с.
 2. Ковалик І.І. Структурні типи многократних дієслів в українській мові в порівнянні з іншими слов’янськими мовами. Вопросы славянского языкознания. Кн. ІІ. Львів, 1949. С. 209 – 228.
 3. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687 – 1709. Мюнхен, 1988.
 4. Огієнко І. Історія української літературної мови. Київ, 1995.
 5. Павленко С.О. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. Київ, 2007.
 6. Панашенко В.В. Палеографія українського скоропису другої пол. XVII ст. На матеріалах Лівобережної України. Київ, 1974.
 7. Універсал.Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ, 2013. Т. 10: Т – Я. С. 233 – 234.
 8. Чепіга І.П. Народнорозмовні елементи у мові українських ділових текстів XVI – першої половини XVIIст. Мовознавство. № 6. С. 3 – 11.