• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018 » Мовний конфлікт в Україні: шляхи розв’язання

Мовний конфлікт в Україні: шляхи розв’язання

Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018
УДК 81’272

МАСЕНКО Лариса Терентіївна –
доктор філологічних наук, професор Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е- mail: masenko14@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто специфіку мовної політики України, яку визначає протистояння двох політичних сил – державницьких і проросійських. Висвітлено історію загострення конфлікту у зв’язку з ухваленням 2012 р. Верховною Радою Закону «Про засади державної мовної політики», в якому було маніпулятивно використано Європейську хартію регіональних або міноритарних мов, щоб надати російській статусу, рівного державній мові, на значній частині території країни.

Стаття містить результати масового опитування 2017 р. з метою визначення рівня конфліктності двомовної ситуації країни. Дані опитування засвідчили суперечливий  характер масової свідомості.

Певну увагу приділено висвітленню діяльності численних громадських організацій, присвяченої захисту державного статусу української мови, а також змінам, що відбуваються під тиском громадянського суспільства, у ставленні П. Порошенка до двомовної ситуації України.

Ключові слова: мовна ситуація, мовний конфлікт, мовне законодавство, державна мова, двомовність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних «Законодавство України» Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 05.03.2018).
 2. Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації: Закон України від 23.05.2017 № 2054-VIII. База даних «Законодавство України» Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2054-19 (дата звернення: 10.03.2018).
 3. Про мови в Українській РСР: Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 28.10.1989 № 8312-11. База даних «Законодавство України» Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/8312-11 (дата звернення: 17.03.2018).
 4. Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах): Проект Закону від 16.06.2016 № 3822-д. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1? pf3511=59423 (дата звернення: 31.03.2018).
 5. Про забезпечення функціонування української мови як державної: Проект Закону від 09.06.2017 №5670-д. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61994 (дата звернення: 23.03.2018).
 6. Про мови в Україні: Проект Закону від 19.12.2016 № 5556. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/ webproc4_1?pf3511=60750 (дата звернення: 12.03.2018).
 7. Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні: Проект Закону від 19.01.2017 № 5669. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60952 (дата звернення: 28.03.2018).
 8. Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004 – 2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1546. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/2940284 (дата звернення: 30.03.2018).9. Про затвердження Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 998. База даних «Законодавство України» Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998-97-%D0%BF (дата звернення: 18.03.2018).10. Про Державну програму розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року: Постанова Ради Міністрів Української РСР від 12.02.1991 № 41. База даних «Законодавство України» Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/        41%D1%80-91-%D0%BF (дата звернення: 18.03.2018).
 1. Рішення Конституційного Суду України від 28.02.2018 у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики». Урядовий портал. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ docs/2-p_2018.pdf (дата звернення: 31.03.2018).
 2. Ажнюк Б.М. Мовне законодавство і мовне планування в сучасній Україні. Мовознавство. 2017. № 4. С. 28 – 40.
 3. Борис Ложкін отримав російську державну нагороду за внесок у розвиток медіа. Телекритика. 2013. 11 липня. URL: http://ru.telekritika.ua/profesija/ 2013-07-11/83232 (дата звернення: 31.03.2018).
 4. Велика Анастасія. Українська мова в студентському середовищі м. Одеси (за матеріалами анкетування). Мова і суспільство. 2012. Вип. 3. С. 251 – 256. URL: http://sociolinguistics.lnu.edu.ua/ua/issues/03/29.pdf (дата звернення: 31.03.2018).
 5. Виступ Президента України на врученні Національної премії України імені Тараса Шевченка 2018 року. Офіційне інтернет-представництво Президента України. 2018. 9 березня. URL: http://www.president.gov.ua/news/ vistup-prezidenta-ukrayini-na-ceremoniyi-vruchennya-nacional-46226 (дата звернення: 31.03.2018).
 6. Єфремов, Симоненко й Гриневецький пропонують Раді визначити порядок використання мов в Україні. Українські новини. 2010. 7 вересня. URL: http://ukranews.com/ua/news/55729-yefremov-symonenko-y-gryneveckyy-proponuyut-radi-vyznachyty-poryadok-vykorystannya-mov-v-ukraini (дата звернення: 31.03.2018).
 1. Залізняк Г., Масенко Л. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. Київ, 2001.
 2. Лебідь Наталія. «Матрьошки» наступають. Україна молода. 2017. № 35 (21 березня). URL: www.umoloda.kiev.ua/number/3136/180/109830/ (дата звернення: 31.03.2018).
 3. Марусик Тарас. Гібридна мовна політика України: між громадським вовком-санітаром і страусом-владою. Радіо Свобода. 2017. 3 грудня. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28892391.html (дата звернення: 31.03.2018).
 4. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: аналіз і рекомендації. 2-ге вид. Київ, 2008.
 5. Оснач Сергій. Мовна складова гібридної війни. Портал мовної політики. 2015. 13 червня. URL: http://language-policy.info/2015/06/serhij-osnach-movna-skladova-hibrydnoji-vijny/ (дата звернення: 30.03.2018).
 6. Подоляк Ірина. Мовне божевілля. Український тиждень. 2017. № 18 (494), 4 травня. С. 16. URL: http://tyzhden.ua/Columns/50/191480 (дата звернення: 14.03.2018).
 7. Порошенко: Мовне питання не має бути на порядку денному виборчої кампанії. Zbruč. 2018. 9 березня. URL: https://zbruc.eu/node/77426 (дата звернення: 22.03.2018).
 8. Престранная эпоха коммунизма: Интервью А. Михника с В. Гавелом. Индекс. 2001. № 13. URL: http://www.index.org.ru/journal/13/gavel1301.html (дата звернення: 22.03.2018).
 9. Янукович обещал позаботиться о комфорте российских соотечественников. УНІАН. 2010. 27 травня. URL: https://www.unian.net/politics/ 362125-yanukovich-obeschal-pozabotitsya-o-komforte-rossiyskih-sootechestvennikov. html (дата звернення: 30.03.2018).
 10. Fishman, J. Bilingualism With and Without Diglossia: Diglossia With and Without Bilingualism. Journal of Social Issues. 1967. Vol. 23. Issue2. P.29 – 38. URL: https://ru.scribd.com/doc/132791231/Joshua-Fishman-Bilingualism-with-and-without-diglossia-diglossia-with-and-without-bilingualism (дата звернення: 30.03.2018).
 11. Matveieva, Natalya. Bilingualism and Diglossia Among the Students of Kyiv’s Universities (у друці).