• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018 » Особливості сучасної мовної ситуації України у дзеркалі соціології та соціолінгвістики

Особливості сучасної мовної ситуації України у дзеркалі соціології та соціолінгвістики

Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018
УДК 811.161.1-2’246:272

СОКОЛОВА Світлана Олегівна –
доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е- mail: a-senchuk@ukr.net

ЗАЛІЗНЯК Ганна Миколаївна –
кандидат економічних наук, директор відділу соціологічного моніторингу розвитку міста Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста
вул. Героїв Севастополя, 37-А, м. Київ, 03061
E-mail: zalizniak-h@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто основні параметри оцінювання мовної ситуації – якісні, кількісні та оцінні – і проаналізовано особливості сучасної мовної ситуації в Україні за результатами комплексного соціологічного дослідження (фокус-групове дослідження та масове опитування) 2017 р. Порівняння  цих результатів із даними 2006 р. (параметри опитування подібні) показало тенденцію до зміцнення позицій української мови як державної. Використання методів соціології для розв’язання соціолінгвістичних проблем забезпечило достовірність результатів, а участь лінгвістів у підготовці опитування дало змогу звернути увагу на важливі проблеми функціонування та взаємодії мов у суспільстві.

Ключові слова: мовна ситуація, фокус-групове дослідження, масове опитування, взаємодія мов, аксіологічні ознаки, державна мова, мовна політика.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Брицин В.М. Мовна ситуація. Українська мова. Енциклопедія. Вид. 3-тє, зі змінами і доп. Київ, 2007. С. 379.
 2. Залізняк Г.М., Масенко Л.Т. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. Київ, 2001.
 3. Крючкова Т.Б. Языковая ситуация. Язык и общество. Энциклопедия. Москва, 2016. С. 636 – 640.
 4. Масенко Л. Мовна ситуація України: соціолінгвістичний аналіз. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. За ред. Ю. Бестерс-Дільгер. Київ, 2008. С. 96 – 131.
 5. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. За ред. Ю. Бестерс-Дільгер. Київ, 2008.
 6. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава – Київ, 2006.
 7. Соколова С. Регіональні особливості взаємодії мовних кодів за двомовного спілкування. Українська мова. 2017, № 3. С. 25 – 39.
 8. Ткаченко О.Б. Українська мова: сьогодення й історична перспектива. Київ, 2014.
 9. Швейцер А.Д., Никольский Л.Б. Введение в социолингвистику. Москва, 1978.