• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018 » Удоступнення пам’яток – шлях до інтенсифікації та об’ктивності досліджень з історії мови

Удоступнення пам’яток – шлях до інтенсифікації та об’ктивності досліджень з історії мови

Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018
УДК 811.161.2’367.625

МОЙСІЄНКО Міктор Михайлович –
доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка
вул. Велика Бердичівська, 40, Житомир, 10008
E-mail: v.moysiyenko@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті акцентовано увагу на важливості видання давніх текстів із максимальним збереженням рис оригіналу. У транслітерованому тексті завжди представлене суб’єктивне бачення пам’ятки, якої б кваліфікації не був учений, котрий здійснює це метаграфування. Тому актуальними наразі стають факсимільні, фототипічні та репринтні видання. Вони удоступнюють пам’ятку широкому колу науковців, а це призводить до зменшення помилкових потрактувань тих чи інших мовних явищ.

Ключові слова: писемна пам’ятка, транслітерування, факсимільне видання.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року. Укладачі А. Матвієнко, В. Мойсієнко. Житомир, 2002.
 2. Булаховський Л.А. Питання походження української мови. Київ, 1956.
 3. Владимиров П. Обзор южно-русскiхъ и западно-русскiхъ памятниковъ письменности отъ ХI до ХVI ст. Київ, 1988.
 4. Жилко Ф.Т. Голосні неоднорідного творення («дифтонги») в українській мові. Українська мова в школі. № 3. 1962. С. 16 – 23.
 5. Жовтоброх М.А., Русанівський В.М., Скляренко В.Г. Фонетика. Історія української мови. Фонетика. Київ, 1979. С. 65 – 329.
 6. Крымский А. Украинская грамматика. Том. 1, вып. 1. Москва, 1907.
 7. Огієнко І. Українська Житомирська Євангелія 1571 року. Благодійне видавництво «Українська православна церква», 1922.
 8. Пересопницьке Євангеліє 1556 – 1561. Підгот. до вид. І.П. Чепіга, Л.А. Гнатенко. Київ, 2001.
 9. Плющ П.П. Історія української літературної мови. Київ, 1971.
 10. Полное собрание русскихъ лѣтописей, изданное по Высочайшему повелѣнію Императорскою Археографическою коммиссіею. Томъ второй. Ипатьевская лѣтопись. Изданіе второе. СПб., 1908.
 11. Полное собрание русских летописей. Т. 2. Москва, 1962.
 12. Словарь русского языка ХІ – XVІІ вв. Вып. 7. Москва, 1980.
 13. Словник староукраїнської мови XІV – XV ст. У двох томах. Т. 2. Київ, 1978.
 14. Тимошенко П.Д. Із спостережень над мовою описів українських замків 1552 р. Праці ХІІ Республіканської діалектологічної наради. Київ, 1971. С. 392 – 402.
 15. Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Ленінград, 1972.
 16. Шевельов Ю.В. Історична фонологія української мови. Харків, 2002.
 17. Ярошенко В. Українська мова в молдавських грамотах XIV – XV вв. Київ, 1931.