• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018 » Переклад як образ України в слов’янському світі

Переклад як образ України в слов’янському світі

Українська мова, 2018, № 3(67)
УДК 811.161.2’06’373

ВОЗНЮК Юлія –
аспірантка відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: julivoznuk@gmail.com

ПЕРЕКЛАД ЯК ОБРАЗ УКРАЇНИ В СЛОВ’ЯНСЬКОМУ СВІТІ

Рецензія на зб. наук. праць: Ukrajinsky jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore (Українська мова і культура в художньому та технічному перекладі в
центральноєвропейському просторі). Пряшів, 2018

Рубрика: Огляди та рецензії
Мова статті: українська