• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» - №2 (70) 2019 » Діти-білінгви: світовий досвід і українські реалії

Діти-білінгви: світовий досвід і українські реалії

Журнал «Українська мова» – №2 (70) 2019
УДК 81’23

ШЕВЧУК-КЛЮЖЕВА Ольга Василівна –
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»
вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, 04655
E-mail: o.kliuzheva@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті подано лінгвістичну характеристику явища білінгвізму. Розглянуто психолінгвістичні перспективи індивідуальної неодномовності у ранньому дитячому віці. Проаналізовано особливості класифікації дитячого білінгвізму в контексті світових практик. Окреслено специфіку формування українсько-російської дитячої двомовності крізь призму зміни пріоритетності первинного та вторинного щодо дитини соціумів.

Приділено увагу поняттю «білінгвальна мовна особистість» та висвітлено деякі аспекти світосприйняття дітьми-білінгвами.

Ключові слова: мовна ситуація, мовна політика, діти-білінгви, близькоспоріднений білінгвізм.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Выготский Л. К вопросу о многоязычии в детском возрасте. Проблемы развития психики. Москва, 1983. Т. 3.
 2. Данилевська О. Типи мовної поведінки київських школярів. Українська мова. 2013. № 2. С. 56 – 67.
 3. Діти-білінгви краще володіють важливими навиками спілкування. URL: http://www.osvita.org.ua/news/49403.html
 4. Armon-Lotem S., De Jong J., Meir N. (2015). Assessing Multilingual Children Disentangling Bilingualism from Language Impairment. British Library. P. 376.
 5. Evrin M., Osgood C. Second language learning and bilingualism, Journal of Abnormal and Social Psychology, Supplement to XLIX, 1954.
 6. Lambert W.E. Language, psychology, and culture. Palo Alto, CA, US: Stanford U. Press, 1972.
 7. Language policies and early bilingual education in Sweden. Centre for Research on Bilingualism, Department of Swedish Language and Multilingualism. URL: http://www.diva-portal.org/smash/get/ diva2:726839/ FULLTEXT01.pdf
 8. Lincoln P.C. Dual-lingualism: Passive bilingualism in action. Te Reo, 1979. P. 22, 65 – 72.
 9. Saunders G. Bilingual children: from birth to teens. Multilingual Matters Ltd, 1988. P. 274.