• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» - №2 (70) 2019 » Історіографія та історіософія вивчення мови української художньої прози 20 – 30-x pp. ХХ ст.

Історіографія та історіософія вивчення мови української художньої прози 20 – 30-x pp. ХХ ст.

Журнал «Українська мова» – №2 (70) 2019
УДК 811.161.2:81’42

СЕНЬКОВИЧ Ольга Романівна –
кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка»
вул. С. Бандери 55, м. Львів, 79000
E-mail: olyak4me@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті здійснено огляд історіографії та історіософії вивчення мови української художньої прози ХХ ст. як знакового фрагмента історії української літературної мови. Простежено тяглість і змінність традиції мовознавчого дослідження відповідних текстів у координації з висвітлюваною в них соціально значущою проблематикою, а також відповідно до актуальних парадигм лінгвістичного аналізу прозового художнього тексту.

Ключові слова: історіографія, історіософія, лінгвостилістика, мова художньої прози 20-30 років ХХ століття, методика лінгвістичних досліджень, лінгвістична парадигма.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Білодід І.К. Мова і стиль роману «Вершники» Ю. Яновського. Київ, 1955.
 2. Гретченко Н.Ф. Особливості стилю А. Головка: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2004. 24 с.
 3. Дужик Н.С. Мовна особистість Миколи Хвильового в аспекті стилістики та історії літературної мови: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 1996. 196 с.
 4. Єрмоленко С.Я. Лінгвостилістика: основні поняття, напрями й методи дослідження. Мовознавство. 2005. № 3 – 4. С. 112 – 126.
 5. Курс історії української літературної мови. За ред. Білодіда І.К. Т. ІІ. Київ, 1961.
 6. Мялковська Л.М. Стилістика художньої прози Валер’яна Підмогильного: лексико-семантичні поля, тропи, стилістичний синтаксис: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2001. 20 с.
 7. Науменко Л.О. Мова ранніх творів Володимира Винниченка: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2003. 20 с.
 8. РусанівськийВ.М. Історія української літературної мови. Київ, 2001.
 9. Русанівський В.М. Сила і краса (Особливості мови творів В.К. Винниченка). Українська мова і література в школі. № 2. С. 41 – 46.
 10. СтавицькаЛ.О. Естетика слова в українській поезії 10 – 30-х років ХХ ст. Київ, 2000.
 11. Сюта Г.М. Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття. Київ, 2017.