• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» - №2 (70) 2019 » Українські мовознавці як фундатори корпусної мовної політики за доби української революції 1917 – 1920 рр.

Українські мовознавці як фундатори корпусної мовної політики за доби української революції 1917 – 1920 рр.

Журнал «Українська мова» – №2 (70) 2019
УДК 811.161.2’272:112

ДАНИЛЕВСЬКА Оксана Миколаївна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: od3556261@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано основні напрями мовної політики Центральної Ради, Гетьманату й Директорії УНР, що мали на меті впливати на корпус української мови, та участь у тих процесах українських мовознавців. Зроблено висновок, що як вияв державної корпусної мовної політики є підстави кваліфікувати діяльність міністерських термінологічних комісій, Термінологічної комісії в Державній Канцелярії, Правописно-Термінологічної комісії в УАН, ініційоване державою видання термінологічних словників, циркулярні розпорядження про використання української мови в діловодстві, випрацювання механізмів відбору шкільних підручників.

Ключові слова: мовна політика, статусне планування, корпусне планування, державна мова, історія українського мовознавства.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арендаренко А. Наші наукові справи. Шлях. 1918. № 2. С. 52 – 54.
 2. Бібліографія. Вістник Ветеринарної Медицини. 1918. № 1. С. 27.
 3. Грінченко Б. Українська граматка до науки читання й писання. Київ, 1917.
 4. Данилевська О.М. Мова в революції та революція в мові: мовна політика Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР. Київ, 2009.
 5. Залозний П. Початкова граматика української мови. Підручник для початкових і першого класу середніх шкіл. Кн. 1. Київ, 1918.
 6. Звідомлення про діяльність Української Академії Наук у Києві до 1 січня 1920 р. Історія Академії Наук України 1918 – 1923. Документи і матеріали. Київ, 1993.
 7. Кияниця І. Одгук з приводу «Проєкту фізичної термінології Ів. Марченка». Вільна українська школа. 1918. № 5 – 6. С. 24 – 26.
 8. Курило О. Уваги до сучасної української мови. Київ, 1923.
 9. Найголовніші правила українського правопису. Вільна Українська Школа. 1918. № 10. С. 345 – 349.
 10. Огієнко І. Вчімося рідної мови! Нариси про мову вкраїнську. Київ, 1918.
 11. Огієнко І. Рідна мова в українській школі. Київ, 1918.
 12. Огієнко І. Українська мова. Бібліографічний покажчик літератури до вивчення української мови. (Порадник студентам, вчителям і всім тим, хто бажає найкраще вивчитися української мови). Київ, 1918.
 13. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки: рідномовний катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства; факсимільне видання. Київ, 1994.
 14. Огієнко І.І. (митрополит Іларіон) Історія української літературної мови. Київ, 1995.
 15. Перший піврік існування Української Академії Наук та начерк її праці до кінця 1919 р. Історія Академії Наук України 1918 – 1923: Документи і матеріали. Київ, 1993.
 16. Розгляд підручників у Міністерстві освіти. Вільна Українська Школа. 1918. № 10. С. 367 – 369.
 17. Самійленко В. Чужомовні слова в українській мові. Шлях. 1918. № 8. С. 44 – 60.
 18. Сімович В. Граматика української мови для самонавчання та в допомогу шкільній науці. Київ-Ляйпціґ, 1923.
 19. Смаль-Стоцький Р. Українська мова в Совєтській Україні. Український Науковий Інститут, Варшава. Праці. Т. 34. 1936.
 20. Тимченко Є. Лінґвістичні замітки. Шлях. 1918. №1. С. 44 – 48; № 10 –11. С. 74 – 75.
 21. Тимченко Є. Українська граматика (для ІІІ, IV кляси шкіл середніх). Київ, 1918.
 22. Черкасенко С. Найпотрібніші правила правопису з додатком самостійного писання. Підручник для учнів початкових шкіл. Ч. 1. Київ, 1918.
 23. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900 – 1941): Стан і статус. Чернівці, 1998.
 24. Шевельов Ю.В. Портрети українських мовознавців. Київ, 2002.
 25. Яворська Г.М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: Мова, культура, влада. Київ, 2000