• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №3 (71) 2019 » Економічний фактор впливу на вибір мови в білінгвальних умовах (порівняльний аналіз двох опитувань, проведених У ВінниЦі)

Економічний фактор впливу на вибір мови в білінгвальних умовах (порівняльний аналіз двох опитувань, проведених У ВінниЦі)

Журнал «Українська мова» – №3 (71) 2019
УДК 331.218.3:81’246.2

ТКАЧУК Тарас Павлович –
кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та гуманітарних наук КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
вул. Грушевського, 13, м. Вінниця, 21100
Е-mail: tkachuktp@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті схарактеризований один з факторів впливу на вибір української чи російської мови в білінгвальному середовищі, зокрема фінансове забезпечення родини респондента. Опитування проводили методом анкетування старшокласників міста Вінниці. У статті порівняно результати досліджень 2015 та 2019 рр.

Ключові слова: українсько-російська двомовність, мовне середовище, мовна ситуація, економічний фактор у виборі мови.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Белл Р. Т. Социолингвистика: Цели, методы и проблемы. Москва,
 2. Залізняк Г.М., Масенко Л.Т. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. Київ, 2001.
 3. Соціальні структури і особистість: дослідження Мелвіна Кона і його співпрацівників. Київ, 2007.
 4. Ткачук Т. Вплив рівня освіченості родини на вибір мови респондентом в умовах українсько-російського білінгвізму. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». 11. Вип. 21 (2). С. 129 – 133.
 5. Ткачук Т.П. До питання про мовну толерантність (результати опитування, проведеного у Вінницькій області). Мова: класичне – модерне – постмодерне. Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». 2017. Вип. 3. С. 68 – 76.
 6. Ткачук Т.П. Формування українсько-російського білінгвізму впродовж трьох поколінь (на прикладі міста Вінниці). Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету. 2013. Вип. 9. С. 415 – 420.
 7. Чернов Д.Н. Психогенетические исследования речевых и языковых способностей: краткий обзор и перспективы изучения. Современная зарубежная психология. № 2. С. 5 17.
 8. McGregor W.B. Linguistics. An Introduction. London, 2009.
 9. Mittler P. Language development in young twins: biological, genetic and social aspects. Acta Geneticae Medicae et Gemellologicae. Vol. 25. P. 359 365.
 10. Тkachuk T. Ukrainian-Russian Bilingualism in Urban Settings. Sociolinguistics Symposium 19 (Berlin, 21 – 24.08.2012). С. 97.
 11. Tkačuk T. Der Einfluss des Sprachmillieus der Schule auf die Entwicklung des ukrainisch-russischen Bilingualismus. Jahrbuch der V. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” (München – Berlin, 2014). Р. 210 – 214.
 12. Tkačuk T. Einfluss der finanziellen Lage einer Familie auf die Sprachwahl bei einem Befragten unter bilingualen Bedingungen. Jahrbuch der VI. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” (München – Berlin, 2015). Р. 227 – 232.