• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №3 (71) 2019 » МОВНЕ ПИТАННЯ В МЕМУАРНІЙ ТА ХУДОЖНІЙ ТВОРЧОСТІ М. РУДЕНКА

МОВНЕ ПИТАННЯ В МЕМУАРНІЙ ТА ХУДОЖНІЙ ТВОРЧОСТІ М. РУДЕНКА

Журнал «Українська мова» – №3 (71) 2019
УДК 811.161.2'272:323.1(47)

РЕНЧКА Інна Євгеніївна –
кандидат філологічних наук, старший викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія»
вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, 04070
E-mail: i.renchka@ukma.edu.ua

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто мемуарну та художню творчість українського письменника, поета, філософа та безпосереднього учасника й організатора правозахисного руху в Україні М. Руденка з погляду порушення в ній актуальних мовних проблем. З’ясовано, що у своїх творах письменник велику увагу приділяв висвітленню процесів русифікації та денаціоналізації в Україні впродовж 1930 – 1980 рр., розкриттю становища української мови та пошуку шляхів її захисту і збереження, критиці національної і мовної політики СРСР.

Ключові слова:  українська мова, русифікація, мовна політика СРСР, мовна ситуація, мовне питання, правозахисний рух, Микола Руденко, Українська Гельсінська група.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. 1. Бажан О.Г. Рух за поширення української мови в УРСР в період «хрущовської відлиги». Наукові записки НаУКМА. Т. 65. Історичні науки. Київ, 2007. С. 40 – 49.
 2. Батенко Т.І. Опозиційна особистість: друга половина ХХ ст. Політичний портрет Богдана Гориня. Львів, 1997.
 3. Батенко Т.І. «Я повстаю, отже, я існую…» : політичний портрет Івана Геля: нариси з історії українського руху опору кінця 1950 – початку 1990 років. Львів, 1999.
 4. Брежнєв Л.І. Про п’ятдесятиріччя Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Київ, 1972.
 5. Бровко О. Націєтворча проблематика творчого доробку Миколи Руденка. Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków. Kultura, nauka, oświata, religia, społeczeństwo, polityka. Red. W. Mokry. Kraków, 2015. S. 279 – 295.
 6. Григоренко П. Микола Руденко – поет, філософ, борець: передмова. Руденко М. Прозріння: Поезії. Поеми. Балтимор – Торонто, 1978. С. 7 – 32.
 7. Дзюба І.М. Донецька рана України: історико-культурологічні есеї. Київ, 2015.
 8. Исаев М.И. Социо-лингвистические проблемы языков народов СССР (вопросы языковой политики и языкового строительства): учеб. пособие. Москва, 1982.
 9. Логвиненко Ю. Предтеча дня сьогоднішнього: національний і державницький масштаби творчості Миколи Руденка. Мандрівець. 2014. № 5. С. 59 – 62.
 10. Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. Київ, 2004.
 11. Меморандум № 2. Про участь України у Белградських нарадах 1977. Руденко М. «Найбільше диво – життя»: спогади. Київ, 2013. С. 692 – 695.
 12. Національні відносини в Україні у XX ст.: зб. документів і матеріалів. М.І. Панчук (упор.) та ін. Київ, 1994.
 13. Пірко В.О. Заселення Донеччини у XVI – XVIII ст.: короткий історичний нарис і уривки з джерел. Донецьк, 2003.
 14. Постанова Апеляційного суду міста Києва за кримінальною справою, порушеною за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932 – 1933 роках. Український інститут національної пам’яті, 2010. URL: http:// www.memory.gov.ua/publication/postanova-apelyatsiinogo-sudu-mista-kieva-za-kriminalnoyu-spravoyu-porushenoyu-za-faktom (дата звернення: 22. 07.2019).
 15. Руденко М. Вибране. Вірші та поеми (1936 – 2002). Київ, 2004.
 16. Руденко М. «Найбільше диво – життя»: спогади. Київ, 2013.
 17. Руденко М. Орлова балка. Балтимор – Торонто, 1982.
 18. Руденко М. Промова на відкритому Пленумі правління Спілки письменників України. Руденко М. «Найбільше диво – життя»: спогади. Київ, 2013. С. 355 – 360.
 19. Руденко М. Філософія душі Всесвіту. Ч. 1. 2016. URL: https:// www. youtube.com/watch?v=X8UWjuQTg9I (дата звернення: 03.05.2019).
 20. Руденко М. Хрест. Свобода. Український щоденник. 1977. 9 квіт. (№ 81). С. 1 – 2.
 21. Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950 – початок 1990 років. Київ, 1998.
 22. Русский язык – язык межнационального общения и единения народов СССР. И.К. Белодед (ред.) и др. Киев, 1976.
 23. Сверстюк Є. Зачарований життям. Руденко М. «Найбільше диво – життя»: спогади. Київ, 2013. С. 7 – 18.
 24. Слабошпицький М. До рідного порога: Шляхи до істини М. Руденка. Донбасс. 1993. № 1 – 2. С. 99 – 104.
 25. Український письменник Микола Руденко, 1988. 2019. URL: https:// www.youtube.com/watch?v=L5mEshmdEcs (дата звернення: 17.06.2019).
 26. Хрущов М.С. Про програму Комуністичної партії Радянського Союзу (Доповідь на XXII зʼїзді Комуністичної партії Радянського Союзу 18 жовтня 1961 р.). Київ, 1961.
 27. Чапленко В. Мовна політика більшовиків на Україні в 1950 – 60-х рр. Чикаго, 1974.
 28. Шевельов Ю. Принципи й етапи большевицької політики щодо слов’янських мов у СССР. Шевельов Ю. Принципи й етапи большевицької політики щодо слов’янських мов у СССР. Марченко В. Київський діалог. Київ, 2013.
 29. Шерех Ю. Нарис сучасної української літературної мови. Мюнхен, 1951.