• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019

Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019

Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019

Редакційна колегія


Головний редактор: Павло ГРИЦЕНКО
Заступник головного редактора: Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Вiдповiдальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Петро БІЛОУСЕНКО
Ангеліна ГАНЖА
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Дослідження

Слово Т. Шевченка vs слово П. Куліша: джерела національної ідентичності
С.Я. Єрмоленко
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):3 – 13 • АнотаціяPDF

База даних Загальнослов’янського лінгвістичного атласу і український діалектний простір
П.Ю. Гриценко, Г.С. Кобиринка, М.М. Ткачук
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):14 – 31 • АнотаціяPDF

Динамічні процеси в перифрастичній сфері: 2018 – 2019 рр.
М.І. Степаненко
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):32 – 46 • АнотаціяPDF

Граматиці М. Смотрицького 400 років
П.І. Білоусенко
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):47 – 56 • АнотаціяPDF

Мелетій Смотрицький: мовно-світоглядовий гібридизм?
І.Д. Фаріон
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):57 – 69 • АнотаціяPDF

Граматики Лаврентія Зизанія та Мелетія Смотрицького в контексті наукового текстотворення середньоукраїнського періоду
Г.М. Наєнко
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):70 – 83 • АнотаціяPDF

Невідмінювані частини мови в «Граматиці» Мелетія Смотрицького: поняттєво-термінологічний аспект
І.А. Ярошевич
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):84 – 89 • АнотаціяPDF

Параметри аналізу мовної ситуації у сфері шкільної освіти в Україні на початку ХХІ століття
О.М. Данилевська
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):90 – 104 • АнотаціяPDF

Уваги до проблеми авторських термінів
О.І. Васецька
Мова статті: українська Українська мова, 2019, 4(72):105 – 111 • АнотаціяPDF

Термінологічні уточнення базових понять прецедентності
А.С. Петренко
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):112 – 121 • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

Нові здобутки шевельовознавства
Л.Т. Масенко
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):122 – 127 • ВідомостіPDF

Українська лінгводидактична термінологія і сучасний фаховий дискурс
К.Г. Городенська
Рецензія на: Омельчук Сергій. Сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика фахівців. Київ, 2019
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):128 – 132 • ВідомостіPDF

Системно-структурна організація морфологічного рівня сучасної української літературної мови: функційно-категорійний вимір
Н.М. Костусяк, О.Г. Межов
Рецензія на: І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, А.П. Загнітко, С.О. Соколова. Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія. Київ, 2017
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):133 – 140 • ВідомостіPDF

Соціолінгвістичний портрет української школи
Г.М. Яворська
Рецензія на: Данилевська О.М. Українська мова в українській школі на початку ХХІ століття: соціолінгвістичні нариси. Київ, 2019
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):141 – 146 • ВідомостіPDF

Наукова хроніка

«Покоління інтернету»
IV Міжнародна наукова конференція з циклу «Соціолінгвістичний підхід до вивчення слов’янських мов» Комісії з соціолінгвістики при Міжнародному комітеті славістів
О.Г. Руда
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):147 – 152 • ВідомостіPDF

ІV Міжнародна наукова конференція «Українська мова і сфера сакрального»
М.С. Скаб, А.А. Ковтун
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):153 – 158 • ВідомостіPDF

Незабутні імена

Покликаний словом
Світлої пам’яті В.В. Жайворонка (07.11.1941 – 12.08.2019)
І.С. Гнатюк
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):159 – 163 • Відомості

Інформація

Теми дисертацій, затверджені науковою радою «Українська мова» НАН України 2019 року
Л.П. Кислюк
Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):164 – 165 • Відомості

Відомості про авторів

Мова статті: українська • Українська мова, 2019, 4(72):170