• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019 » База даних Загальнослов’янського лінгвістичного атласу і український діалектний простір

База даних Загальнослов’янського лінгвістичного атласу і український діалектний простір

Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019
УДК 811.16’28

ГРИЦЕНКО Павло Юхимович –
доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: hrytsenko_pavlo@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-5363-6585

КОБИРИНКА Галина Степанівна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу діалектології Інституту української мови НАН України
вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: kobyrynka2008@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-6615-4924

ТКАЧУК Марина Миколаївна –
кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу діалектології
Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: tkachuk_maryna@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-4165-7741

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті зосереджено увагу на фундаментальному багатомовному лінгвогеографічному проєкті «Загальнослов’янський лінгвістичний атлас» (ЗЛА), його завданнях, осягненнях та перспективах розвитку. Розкрито доцільність і передумови створення цифрової бази даних усіх первісних матеріалів, записаних у слов’янських діалектах за програмою ЗЛА, окреслено типи зібраної в межах проєкту інформації та сфери її використання в мовознавчих дослідженнях; звернуто увагу на пошуки форм дігіталізації матеріалів слов’янських діалектів.

Ключові слова: діалектна база даних, Загальнослов’янський лінгвістичний атлас, слов’янські діалекти, мовна диференціація, мовний ареал.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • Арк. –  Аркушин Г. Словник західнополіських говірок. Вид. 2. Луцьк, 2016.
 • ОЛАл 3 – Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Вып. 3. Растительный мир. Минск, 2000.
 • ОЛАл 4  – Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Вып. 4. Сельское хозяйство. Братислава, 2012.
 • ОЛАл 6  – Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Вып. 6. Домашнее хозяйство и приготовление пищи. Москва, 2007.
 • ОЛАл 10 – Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Вып. 10. Народные обычаи. Москва; Санкт-Петербург, 2015.
 • ОЛАф 2а – Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. Вып. 2а. Рефлексы *ę. Москва, 1990.
 • ОЛАф 2б –  Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. Вып. 2б. Рефлексы *ǫ. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1990.
 • ОЛАф 4а – Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. Вып. 4а. Рефлексы *ъ, *ь. Загреб, 2006.
 • ОЛАф 6 – Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. Вып. 6. Рефлексы *е. Москва, 2011.
 • FO –  Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo, 1981.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вендина Т.И. Русские диалекты в общеславянском контексте (Лексика). Москва, 2009.
 2. Вопросник общеславянского лингвистического атласа. Москва, 1965.
 3. Гриценко П.Е. Carpato-balcanica в свете «Общекарпатского диалектологического атласа». Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура. Памяти Галины Петровны Клепиковой. Москва, 2008. С. 26 – 57.
 4. Гриценко П.Е. Об интерпретации лингвистических карт. Proceedings of the third International Congress of dialectologists and geolinguists. Vol.II. Lublin, 2003. P. 7 – 23.
 5. Гриценко П.Ю. Українсько-хорватські паралелі на картах Загальнослов’янського лінгвістичного атласу. Hrvatski dijalektološki zbornik. 15. Zagreb, 2009. S.179 – 193.
 6. Калнынь Л.Э. О третьем томе «Атласа украинского языка». Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 2001 – 2002. Москва, С. 418 – 423.
 7. Общеславянский лингвистический атлас. Вступительный выпуск. Общие принципы. Справочные материалы, 2-е изд., испр. и доп. Москва,
 8. Соболев А.Н. Опыт исследования тюркизмов в балканских диалектах (І). Zietschrift für Balkanologie. 2004. Nr. I.
 9. Соболев А.Н. Опыт исследования тюркизмов в балканских диалектах (ІІ). Zietschrift für Balkanologie. 2004. Nr. II.
 10. Ткачук М.М. Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони: реконструкція редуктивного ареалу. Київ, 2016.
 11. Bednarczuk L. Językowe pogranicza polszczyzny. Gwary dziś. Poznań, 2017.
 12. Dejna K. Atlas polskich innowacji dialektalnych. Warszawa; Łόdź, 1981.
 13. Rembiszewska D.K., Siatkowski J. Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe. Warszawa, 2018.
 14. Siatkowski J. Słowiańskie nazwy części ciała w historii і dialektach. Warszawa, 2012.
 15. Topolińska Z. OLA nosi piętno swego czasu. Jazykovedné štúdie. XXVIII. Súradnice súčasnej slovanskej dialektolόgie. Bratislava, 2010. S. 23 –
 16. Weiss P. Vzporedna predstavitev (slovenskih) jezikovnih pojavov po gradivu za narečne atlase. Hrvatski dijalektološki zbornik. 22. S. 141 – 153.
 17. Weiss P. ZRCola: vnašalni system za jezikoslovno rabo v program word. Jezikoslovni zapiski: zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. 10. Št. 1. S. 145152.