• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019 » Граматиці М. Смотрицького 400 років

Граматиці М. Смотрицького 400 років

Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019
УДК 811.161.2̕ 112̕̕ 36

БІЛОУСЕНКО Петро Іванович –
доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: pbilousenko@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3794-1037

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Подано основні біографічні відомості про М. Смотрицького, здобуття ним освіти на батьківщині та закордоном. Схарактеризовано наукову і педагогічну діяльність вченого-філолога, його працю «Грамматіка славєнския правилноє Сvнтаґма», яку було видано 1619 р., її вплив на подальшу долю граматичної думки в східнослов’янському та європейському мовознавстві.

Ключові слова: церковнослов’янська мова, суспільна полеміка, католицизм, православ’я, внутрішні потреби в розвитку церковнослов’янської мови, новаторські риси граматики, основоположник вітчизняного мовознавства.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Ботвинник М.Б. Лаврентий Зизаний. Минск, 1973.
 2. Грамматика Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. Сост. подг. текста, научный коментарий и указатели Е.А. Кузьминовой; предисл. Кузьминовой, М.Л. Ремневой. Москва, 2000.
 3. Гусар М.А. Розкол Вселенської Церкви 1054 р. та спроби його подолання в Західній Європі. Записки Львівського медієвістичного клубу. Вип. 1. 2016. C. 70 – 82.
 4. Карташев А.В. Вселенские Соборы. Париж, 1863. Глава: ІІ Вселенский собор в Константинополе 381 г. С. 92 – 393.
 5. Каченовский М.Т. Исторический взгляд на грамматику славянских наречий. Вестник Европы. 1817. Ч. 93. № 11.
 6. Кралюк П. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького. Київ, 1997.
 7. Кузнецов П.С. У истоков грамматической мысли. Москва, 1958.
 8. Лопушанская С.П. О вратах учености. Волгоград, 1998.
 9. Макарушка О. «Граматика» Мелетія Смотрицького. Ленинград, 1908.
 10. Німчук В.В. Мелетій Смотрицький. Граматика. Київ, 1979.
 11. Прокошина Е.С. Мелетий Смотрицкий. Мінск, 1966.
 12. Субтельний Орест. Україна: історія. Переклад з англійської Ю. Шевчука. Київ, 1992.