• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019 » Мелетій Смотрицький: мовно-світоглядовий гібридизм?

Мелетій Смотрицький: мовно-світоглядовий гібридизм?

Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019
УДК 811.161'36-025.26"16"

ФАРІОН Ірина Дмитрівна –
доктор філологічних наук, професор кафедри української мови  Національного університету «Львівська політехніка»
вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79000
E-mail: coffice@lpnu.ua
https://orcid.org/0000-0002-5368-2055

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті нетипово проаналізовано визначальні праць М. Смотрицького крізь призму мовно-світоглядового гібридизму, що й сьогодні є у нашій мовній політиці. В основі розвідки дві протилежні тенденції часу: традиційний слов’янський сакральний універсалізм та щойно народжуваний етнолінгвальний націоналізм, мотиви вибору написання мови творів, найважливіші мовно-світоглядові посили Учительного Євангелія та «Граматики слов’янської».

Ключові слова: М. Смотрицький, староукраїнська (руська) мова, мовно-світоглядовий гібридизм, сакральний універсалізм і етнолінгвальний націоналізм.

 ЛІТЕРАТУРА

 1. Баган О. Джерела світоглядного націоналізму Дмитра Донцова. Дмитро Донцов. Вибрані твори: у 10 т. Дрогобич, 2011.
 2. Білодід І.К. Києво-Могилянська академія в історії східнослов’янських літературних мов (нариси з історії української літературної мови). Київ, 1979.
 3. Горбач О. Ґенеза української мови та її становище серед інших слов’янських. Зібрані статті. III. Історія української мови. Мюнхен, 1993. С. 5(4) – 17(30).
 4. Грушевський М.С. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. VI. Кн. 1. Київ, 1996.
 5. Грушевський М.С. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. V. Кн. 2. Київ, 1995.
 6. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу. Вибране. Київ, 1991. С. 461 – 558.
 7. Житецький П.Г. Нарис літературної історії української мови ХVII ст. Вибрані праці. Філологія. Київ, 1987. С. 19 – 139.
 8. Кралюк П. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVI – початку ХVII ст. Острог, 2007.
 9. Купчинський О. Мова «Казання» Мелетія Смотрицького на похорон отця Леонтія Карповича 2 листопада 1620 року. ЗНТШ. Праці філологічної секції. Т. ССХLVI. Львів, 2003. С. 219 – 245.
 10. Мірчук І. Світогляд українського народу (спроба характеристики). Відбитка з Наукового Збірника Українського університету в Празі. Т. III. Прага, 1942. С. 3 – 21.
 11. Німчук В.В. Граматика М. Смотрицького – перлина давнього мовознавства. Мелетій Смотрицький. Граматика. Київ, 1979. С. 7 – 110.
 12. Німчук В.В. Мовознавство на Україні в ХIV – ХVII століттях. Київ, 1985.
 13. Пахльовська О. Парадигми православної цивілізації і демократія: виклик України візантійському моноліту. Україна ХVII століття: суспільство, філософія, культура. Київ, 2005. С. 395 – 420.
 14. Пачовський Т. «Книга Житій Святих» Дмитра Тупталенка-Ростовського. Дмитро Туптало у світлі українського барокко. Львівська медієвістика. Вип. 1. Львів, 2007. С. 221 – 265.
 15. Смотрицький М. Євангеліє учителное, албо Казаня на кождую недѣлю и свята… тепер ново з грецкого и словенскаго языка на рускій переложеніи… Евье, 1616. 5, 173, 351 л.
 16. Титов Хв. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в 16 – 18 вв. Всезбірка передмов до українських стародруків. Київ, 1924.
 17. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9 т. Т. II. Кн. 2. Перша половина ХVII ст. Київ, 2001.
 18. Франко І. Характеристика руської літератури ХIV – ХVIII ст. Європейське відродження та українська література ХIV – ХVIII ст. Київ, 1993. С. 342 – 372.
 19. Франко І. Історія української літератури. Часть перша. Від початків українського письменства до Івана Котляревського. Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1983. Т. 40. С. 7 – 370.
 20. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1984. Т. 41. С. 194 – 470.
 21. Фрік А. Девід. Мелетій Смотрицький і руське мовне питання. Записки НТШ. Праці філологічної секції. Львів, 1992. Т. СХХIV. С. 210 – 229.
 22. Чепіга І.П. Початки барокового проповідництва в українському письменстві. Мовознавство. 1996. № 6. С. 25 – 29.
 23. Чуба Г. Текстологическая классификация украинских Учительных Евангелий второй половины ХVI века. Славяноведение. 2002. № 2. С. 82 – 97.
 24. Шевельов Ю. Історична фонологія української мови Харків, 2002.
 25. Яременко П.К. Мелетій Смотрицький. Життя і творчість. Київ, 1986.