• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019 » Невідмінювані частини мови в «Граматиці» Мелетія Смотрицького: поняттєво-термінологічний аспект

Невідмінювані частини мови в «Граматиці» Мелетія Смотрицького: поняттєво-термінологічний аспект

Невідмінювані частини мови в «Граматиці» Мелетія Смотрицького: поняттєво-термінологічний аспект
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Невідмінювані частини мови в «Граматиці» Мелетія Смотрицького: поняттєво-термінологічний аспект

Українська мова, 2019, № 4(72)
УДК 811.161.2’42

ЯРОШЕВИЧ Ірина Арнольдівна –
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри бізнес-лінгвістики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
просп. Перемоги 54/1, м. Київ, 03057
E-mail: yaroshevych_ukr@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-4801-9507

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті зосереджено увагу на визначенні «Граматики» Мелетія Смотрицького в кодифікуванні граматичної системи церковнослов’янської мови східнослов’янської редакції, у розбудові граматичної теорії та формуванні слов’янської лінгвістичної термінології. На матеріалі невідмінюваних частин мови простежено розширення поняттєвої бази граматики, збагачення її вдосконаленими та новими терміноодиницями.

Ключові слова: церковнослов’янська мова, староукраїнська мова, граматика, граматична термінологія, невідмінювані частини мови.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Німчук В.В. Граматика Мелетія Смотрицького – перлина давнього мовознавства. Смотрицький Мелетій. Граматика. Підгот. факс. вид. та дослідження пам’ятки В.В. Німчука. Київ, 1979.
  2. Німчук В.В. Мовознавство на Україні в ХІV – ХVІІ ст. Київ, 1985.
  3. Симонова К.С. Частки у граматичних працях кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Східнослов’янські граматики ХVІ – ХVІІ ст. Київ, 1982. С. 71 – 74.
  4. Токар Г.С. Прийменники та їх класифікація у «Граматиці» М. Смотрицького. Східнослов’янські граматики ХVІ – ХVІІ ст. Київ,1982. С. 143 – 145.
  5. Шкляр Р.М. Союзы в грамматической литературе и словарях доломоносовского периода. Східнослов’янські граматики ХVІ – ХVІІ ст. Київ, 1982. С. 68 – 71.
  6. Ярошевич І.А. Українська морфологічна термінологія ХХ – початку ХХІ ст. Київ, 2010.