• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019 » Параметри аналізу мовної ситуації у сфері шкільної освіти в Україні на початку ХХІ століття

Параметри аналізу мовної ситуації у сфері шкільної освіти в Україні на початку ХХІ століття

Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019
УДК 811.161.2’272+276.3-053.5+246.2

Українська мова, 2019, № 4(72)
УДК 811.161.2’272+276.3-053.5+246.2

ДАНИЛЕВСЬКА Оксана Миколаївна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: od3556261@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7847-8499

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті узагальнено результати дослідження, проведеного на основі даних масового опитування в межах Проєкту Фонду Фольксваген «Бі- та мультилінгвізм: між інтенсифікацією та розв’язанням конфлікту. Етнолінгвістичні конфлікти, мовна політика і контактні ситуації в пострадянських Україні і Росії», цільового анкетування старшокласників, спостережень та аналізу нормативних документів, що регулюють використання мов у школах, на підставі чого обґрунтовано доцільність застосування кількісних, якісних та оцінних параметрів аналізу мовної ситуації в українській шкільній освіті. Зроблено висновок про позитивні зміни в мовній ситуації у сфері освіти, обґрунтовано доцільність упровадження активних мовнопланувальних заходів зі зміцнення комунікативної потужності української мови.

Ключові слова: мовна ситуація, мовна політика, білінгвізм, диглосія, державна мова.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Грушевський М. Про українську мову і українську школу. Київ, 1991.
  2. 2. ДанилевськаО.М. Типи мовної поведінки київських школярів. Українська мова. №2. С. 56 – 67.
  3. Данилевська О.М. Українська мова в українській школі на початку ХХІ століття: соціолінгвістичні нариси. Київ, 2019.
  4. Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики. Київ, 2010.