• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249

«ПОКОЛІННЯ ІНТЕРНЕТУ»

«ПОКОЛІННЯ ІНТЕРНЕТУ»
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

«ПОКОЛІННЯ ІНТЕРНЕТУ»

Українська мова, 2019, № 4(72)
УДК 047.31+811.161.2

РУДА Олена Григорівна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови і соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: olru@i.ua
https://orcid.org/0000-0003-2157-193X

IV Міжнародна наукова конференція з циклу «Соціолінгвістичний підхід до вивчення слов’янських мов» Комісії з соціолінгвістики при Міжнародному комітеті славістів

Рубрика: Наукова хроніка
Мова статті: українська