• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019 » Слово Т. Шевченка vs слово П. Куліша: джерела національної ідентичності

Слово Т. Шевченка vs слово П. Куліша: джерела національної ідентичності

Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019
УДК 81’42

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна –
член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: kultura-slova@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-9916-4915

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Стаття містить інформацію про ставлення Т. Шевченка і П. Куліша до українського слова як «органу» національної ідентичності, виразника українознавчого світогляду, механізму почуттєвого і раціонального сприйняття світу, невіддільного компонента повнокровного життя народу. Твори письменників, писані російською і українською мовами, викликали інтерес до України. Друкування текстів наддніпрянських українців у Галичині, чому сприяла діяльність П. Куліша, відкривало можливості для вироблення єдиної української літературної мови.

Ключові слова: мова як засіб самопізнання, українська літературна мова ХІХ ст., художні тексти, листи, Шевченко, Куліш, рідне слово, наша мова, козакофільська романтика, простонародна мова, переклад.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бойко-Блохин Ю. Великий класик української літератури П.О. Куліш. Передмова В. Коптілова. НТШ. Осередок у Мюнхені. Мюнхен – Чернівці, 1997.
 2. Куліш П. Граматка. Історія українського правопису ХVІ – ХХ століття. Хрестоматія. Київ, 2004. С. 73 – 81.
 3. Куліш П.О. Твори: в 2 т. Київ, 1998. Т. 1. Прозові твори. Поетичні твори. Переспіви та переклади.
 4. Листування Тараса Шевченка. За ред. Сергія Єфремова. Репринтне видання. Черкаси, 2013. (113/163) 1056 с.
 5. Огієнко І.І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. Вінніпег, 1949. Київ, 1995.
 6. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. Київ, 2001.
 7. Тараненко О.О. Три метафоричні моделі слов’янської єдності та їх різні інтерпретації (Коллар – Пушкін – Шевченко та ін.). Мовознавство. № 3. С. 55 – 61.
 8. Ушкалов Л. Чарівність енергії: Михайло Драгоманов. Київ, 2019.
 9. Шевельов Ю. Вибрані праці. Книга 1. Мовознавство. Київ, 2008.
 10. Шевченко Т. Букварь южнорусскій (1861). Історія українського правопису ХVІ – ХХ століття. Хрестоматія. Київ, 2004. С. 68 – 72.