• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №2 (74) 2020 » УЗУАЛЬНЕ Й ОКАЗІОНАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ В РІЗНОСТИЛЬОВІЙ МОВНІЙ ПРАКТИЦІ

УЗУАЛЬНЕ Й ОКАЗІОНАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ В РІЗНОСТИЛЬОВІЙ МОВНІЙ ПРАКТИЦІ

Журнал «Українська мова» – №2 (74) 2020
УДК 811.161.2’373.611

Л.П. КИСЛЮК, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

Е-mail: larysa.kysliuk@jmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3766-3305

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті досліджено вияв взаємодії узуального й оказіонального в мовній практиці, яку можна трактувати як розширення твірної бази моделі або як порушення сполучуваності компонентів у словотвірній моделі. Проаналізовано особливості творення та функціонування оказіональних похідних у публіцистичних, художніх і наукових текстах. Виявлено різну вагу моделей оказіонального словотворення для окремого автора й узусу.

Ключові слова: словотвірна модель, оказіональне словотворення, оказіональне слово, потенційне слово, «коване» слово.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

ГРАК – Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК). М. Шведова, Р. фон Вальденфельс, С. Яригін, А. Рисін, В. Старко, М. Возняк, М. Крук та ін. Київ – Львів – Єна, 2017–2020. URL: https://www:uacorpus.org.
ГС – Критська В.І., Недозим Т.І., Орлова Л.В., Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна. Київ, 2011. URL: https://www:mova.info.
Д – газета «День».
ДТ – газета «Дзеркало тижня».
КТУМ – Корпус текстів української мови. URL: http://www:mova.info/corpus
КФІ – Науково-дослідницький комп’ютерний фонд інновацій.
ЛМ – Мовчун Л. Рожевий записник детектива Стасика. Київ, 2019.
ЛУ – газета «Літературна Україна».
МР – Рябчук М. Дві України: реальні межі, віртуальні війни. Київ, 2003.
НСЗ – Нові слова та значення: Словник. Уклали Л.В. Туровська, Л.М. Василькова. Київ, 2008.
РУС – Сайт Російсько-українські словники. URL: https://www:r2u.оrg.ua
СЛОВ – Сайт Словотвір. URL: https://www:slovotvir.org.ua
СНУ – Словотворчість незалежної України. 2012–2016. Словник. Укладачі А. Нелюба, Є. Редько. Харків, 2017.
СПМВС – Словник поетичної мови В. Стуса. Укладач Л.В. Оліфіренко. Київ, 2003.
СУМ – Словник української мови: в 11 томах. Київ, 1970–1980.
СМ – Мазурик Д. Нове в українській лексиці: Словник-довідник. Львів, 2002.
ZBRUC – Сайт ZBRUČ. URL: https://www:zbruc.eu/

ЛІТЕРАТУРА

 1. Земская Е.А. Словообразование как деятельность. Москва, 2009.
 2. Карпіловська Є.А. Тенденції оновлення сучасного українського лексикону. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. Київ, 2008. С. 6–
 3. Кислюк Л.П. Термін в авторській публіцистиці. Термінологічний вісник. Київ, 2019. Вип. 5. С. 163–
 4. Кислюк Л.П. Українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку. Київ, 2017.
 5. Клименко Н.Ф. Детермінування та термінування лексики в сучасній українській мові. Вплив суспільних змін на розвиток української мови. Київ, 2017. С. 122–230.
 6. Клименко Н.Ф. Потенційне слово. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2007. С.532–533.
 7. Колоїз Ж.В. Неузуальне словотворення. Кривий Ріг, 2015.
 8. Левченко М. Заметки о русинской терминологии. Основа. 1861. № 7. С. 184–185.
 9. Пустовіт Л.О., Клименко Н.Ф. Оказіоналізм. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2007. С. 451–452.
 10. Регушевський Є.С. «Ковані слова». Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2007. С. 268.
 11. Словотвір сучасної української літературної мови. Київ, 1979.
 12. Янко-Триницкая Н.А. Окказиональное словообразование. Словообразование в современном русском языке. Москва, С. 462–482.
 13. Belentschikow R.Неузуальное словообразование: Восточнославянские языки. Słowotwórstwo / Nominacja. Red. nauk. I. Ohnheiser. Innsbruck. Opole, S. 249–261.
 14. Buzássyová K., Martincová O. Neuzuální slovotvorba v západoslovanských jazycích. Słowotwо́rstwo / Nominacja. Red. nauk. I. Ohnheiser. Innsbruck, Opole, 2003. S. 262–275.