• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №3 (75) 2020 » МОВНА ПОВЕДІНКА ТА МОВНА СТІЙКІСТЬ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (за романом Тамари Горіха Зерня «Доця»)

МОВНА ПОВЕДІНКА ТА МОВНА СТІЙКІСТЬ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (за романом Тамари Горіха Зерня «Доця»)

Журнал «Українська мова» – №3 (75) 2020
УДК 811.161.2'271:323.1(477.62)

І.Є. РЕНЧКА,
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови, Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, 04070

E-mail: irenchka2007@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-5568-7941

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація:  У статті проаналізовано поняття «мовна поведінка» і «мовна стійкість», простежено їхній зв’язок з такими поняттями, як «мовна свідомість» та «мовна ситуація». Матеріалом дослідження став роман Тамари Горіха Зерня «Доця» про події 2014 року на Донбасі. Схарактеризовано комунікативну поведінку та вияви мовної стійкості українців у Донецьку на початку війни та окупації. Визначено причини перемикання мовного коду, з’ясовано ставлення до мови учасників подій, виокремлено мовні засоби реалізації ідеологічного протиставлення «свій – чужий».

Ключові слова: мовна поведінка, мовна стійкість, Донбас, русифікація, мовна та національна ідентифікація, опозиція «свій – чужий», інформаційна агресія.

 ЛІТЕРАТУРА

 1. Бікова Н.М. Типи мовної поведінки в мультилінгвальній ситуації: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.15. Київ, 2006. 20 с.
 2. Бурда Т. Мовна поведінка особистості в умовах українсько-російського білінгвізму (молодіжне середовище м. Києва): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2002. 22 с.
 3. Горіха Зерня Тамара. Від автора. Горіха Зерня Тамара. Доця. Київ, 2019. С. 2.
 4. Горіха Зерня Тамара. Доця. Київ, 2019.
 5. Дзюба І.М. Донецька рана України: історико-культурологічні есеї. Київ, 2015.
 6. Індекс результативності російської пропаганди. Київський міжнародний інститут соціології. URL: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat= reports&id=510&page=22 (дата звернення: 20.06.2020).
 7. Масенко Л. Бандерофобія в російській пропаганді: історія і сучасність. Масенко Л. Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській Україні. Київ, 2020. С. 33–36.
 8. Масенко Л. Мовна поведінка особистості в ситуації білінгвізму. Поняття мовної стійкості. Часопис «Ї». № 35. URL: https://www.ji.lviv.ua/n35texts/masenko-bilingv.htm (дата звернення: 14.07.2020).
 9. Масенко Л. Мовна стійкість і мовна стабільність. Наукові записки НаУКМА. Т. 20. Філологічні науки. Київ, 2002. С. 11–14.
 10. Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики. Київ, 2010.
 11. Михальчук О. «Мовна поведінка» як категорія української соціолінгвістики. Мова і суспільство. 2014. Вип. 5. С. 28–39.
 12. Оприлюднено резолюцію Міжнародного форуму на підтримку української мови. Портал мовної політики. 22 липня 2015. URL: http://language-policy.info/2015/07/oprylyudneno-rezolyutsiyu-mizhnarodnoho-forumu-na-pidtrymku-ukrajinskoji-movy (дата звернення: 15.05.2020).
 13. Оснач С. Мовна складова гібридної війни. Портал мовної політики. 13 червня 2015. URL: http://language-policy.info/2015/06/serhij-osnach-movna-skladova-hibrydnoji-vijny/ (дата звернення: 30.07.2020).
 14. Підкуймуха Л.М. Мовностилістичні особливості фільму «Кіборги» А. Сеітаблаєва. Українська мова. 2019. № 3. С. 108–123.
 15. Пірко В.О. Заселення Донеччини у XVI–XVIII ст.: короткий історичний нарис і уривки з джерел. Донецьк, 2003.
 16. Потебня О. Мова, національність, денаціоналізація: статті і фрагменти. Упоряд. і вступ. ст. Ю. Шевельова. Нью-Йорк, 1992.
 17. Селіванова О. Опозиція свій – чужий в етносвідомості: на матеріалі українських паремій. Мовознавство. 2005. № 1. С. 26–34.
 18. Симоненко Т. Стимулювання студентів до українськомовної стійкості. Українська мова і література в школі. 2004. № 1. С. 46–47.
 19. Соколова С., Залізняк Г. Особливості сучасної мовної ситуації України у дзеркалі соціології та соціолінгвістики. Українська мова. 2018. № 2. C. 3–19.
 20. Ткаченко О.Б. До проблеми мовної стійкості (питання внутрішніх перешкод). Мовознавство. 1991. № 2. С. 14–18.
 21. Ткаченко О.Б. Проблема мовної стійкості та її джерел. Мовознавство. 1990. № 4. С. 3–10. URL: https://national.org.ua/library/ orest_tkaczenko.html (дата звернення: 10.05.2020).
 22. У Росії заявили, що продовжуватимуть «захищати російськомовних». Інформаційне агентство УНІАН. 7 лютого 2020. URL: https://www.unian. ua/russianworld/10863920-u-rosiji-zayavili-shcho-prodovzhuvatimut-zahishchati-rosiyskomovnih.html (дата звернення: 16.07.2020).
 23. Шевельов Ю. Так нас навчали правильних проізношеній: триптих про мову. Шевельов Ю. Вибрані праці: у 2-х кн. Кн. 1. Мовознавство. Упор. Л. Масенко. Київ, 2008. С. 280–333. URL: https://r2u.org.ua/node/111 (дата звернення: 11.06.2020).
 24. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941): Стан і статус. Чернівці, 1998.
 25. Pidkuimukha L., Trach N. “Us” versus “Them”: the Image of Self and Other in Ukrainian Fiction and Non-fiction Literature about the Ongoing Russian-Ukrainian War. Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика. Ч. I. За ред. Г. Мацюк, І. Митнік, О. Новікової. Варшава – Львів – Мюнхен. Lublin, 2019. С. 131–147.