• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №3 (75) 2020 » РІДНА МОВА В СИСТЕМІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

РІДНА МОВА В СИСТЕМІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

Журнал «Українська мова» – №3 (75) 2020
УДК 811.161.2’01/’08:821.161.2.09-6

С.П. ГІРНЯК,
доктор філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, 82100

E-mail: s.girnjak10@gmail.com
http://orcid.org/0000-0001-7264-0312

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація:  У статті схарактеризовано ідейно-тематичний зміст і засоби художнього вираження звернень представників української інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ ст., а також початку ХХІ ст. до народу України. На основі цих текстів виокремлено лексикон інтелігенції, змодельовано її поняттєву картину світу, простежено парадигму українських епістолярних творів, у яких використано особливу форму послань, листів, узалежнену від законів художньої умовності.

Ключові слова: мова, інтелігенція, звернення, національні цінності, П. Куліш, І. Франко, А. Шептицький, ініціативна група «Першого грудня».

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гузар Любомир. Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901–1944) провісник екуменізму. Жовква, 2015.
 2. Декларація ініціативної групи «Першого грудня». URL: http://docs. rferl.org/uk-UA/2011/12/14/f10f619c-0c96-4288-b60c-e91dfba439cc.pdf; http://1-12.org.ua/deklaratsiya (дата звернення: 02.01.2019).
 3. Жулинський М. Іван Франко – речник українського націоналізму: текст виступу Миколи Жулинського на могилі Івана Франка, виголошений 28 травня 2013 року. Універсум. URL: http://www.universum.lviv.ua/journal/2013/3/zhul.htm (дата звернення: 01.03.2019).
 4. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. Київ,
 5. Куліш П. Зазивний лист до української інтелігенції. Т. 1. Київ, 1998. С. 400–412.
 6. Лесюк М.П. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині: монографія. Івано-Франківськ, 2014.
 7. Лисяк-Рудницький І. Виродження та відродження інтелігенції: Історичні есе: в 2 т. Т. 2. Київ, С. 361–380.
 8. Нариси історії української інтелігенції (перша половина ХХ ст.): у 3-х книгах. Відп. ред. Ю.О. Курносов. Київ, 1994.
 9. Сіротова А. До питання методології дослідження ролі інтелігенції в суспільно-політичних процесах. Вісник Львівського національного університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2011. Вип. 1. С. 293–302.
 10. Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970–1980.
 11. Франко І. Отвертий лист до гал. української молодїжи. Літературно-науковий вістник. Т. 30. Кн. 4. Львів, 1905. С. 1–19.
 12. Шевнюк О.Л. Культурологія: навчальний посібник. Київ, 2004.
 13. Шептицкий А. Листъ пастирській до рускои интеліґенціи. Жовква, 1901.
 14. Шептицький А. Пастирські послання 1899–1914 рр. Т. 1. Львів, 2007.
 15. Яценко Г., Яценко А. Публіцистика Івана Франка: навчальний посібник. Львів, 2017.