• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №3 (75) 2020 » СЛОВНИК МОВИ АВТОРА ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНОМОВНОГО ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА

СЛОВНИК МОВИ АВТОРА ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНОМОВНОГО ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА

Журнал «Українська мова» – №3 (75) 2020
УДК 811.161.2’373

І.А. САМОЙЛОВА,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

E-mail: irysamojlova@ukr.net
https://orcid.org/ 0000-0002-4253-0080

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація:  У статті подано огляд авторських (письменницьких) словників. Констатовано, що нині українська авторська лексикографія становить окремий словниковий напрям. Звернуто увагу на опублікований «Словник мови творів Г. Квітки-Основ’яненка» як зразок авторської художньої лексикографії і опрацьовуваний словник мови І.М. Дзюби як зразок авторської нехудожньої лексикографії; окреслено групи мовних одиниць, які є предметом науково-лексикологічного, лексикографічного вивчення для подальшого можливого залучення до загальномовних тлумачних словників.

Ключові слова: авторська лексикографія, загальномовний тлумачний словник, словниковий реєстр, Г.Ф. Квітка-Основ’яненко, мова праць І.М. Дзюби.

 УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

РУС 1924–33 – Російсько-український словник: у 4-х т. Ред.: А. Кримський, С. Єфремов. Київ, 2016–2017. Репринт з вид. 1924, 1927, 1928, 1929, 1932 рр.
СлУМ – Словник української мови: у 3-х т. Ред.: С. Єфремов, А. Ніковський. Упор. Б. Грінченко. Київ, 2017. Репринт з вид. 1927 р., 1928 р.
СМТК – Словник мови творів Г. Квітки-Основ’яненка. Харків, 1978–1980.
СУМ – Словник української мови: у 11 т. Київ, 1970–1980.
ФСУМ – Фразеологічний словник української мови: у 2 кн. Київ, 1993.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Венєвцева Л.В. Словник мови творів Г. Квітки-Основ’яненка та його текстологічні засади. Мовознавство. 1976. № 1. С. 46–50.
 2. Вокальчук Г.М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект). Рівне, 2004.
 3. Вокальчук Г.М. Словотворчість українських поетів ХХ століття. Острог, 2008.
 4. Гриценко П.Ю. Авторська лексикографія: Тарас Шевченко. Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові. Київ, 2012. С. 40–69.
 5. Гриценко П.Ю. «Слово поза словником»: реєстр словника як проблема сучасної тлумачної лексикографії. Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник. Київ, 2011. С. 238–249.
 6. Козирєва З.Г. Мова творчої особистості та проблеми її лексикографування. Українська мова. 2019. № 3. С. 67–80.
 7. Лесюк М. Теоретичні засади укладання словників мови письменників. Українська історична та діалектна лексика. Львів, 1996. Вип. 3. С. 189–200.
 8. Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Коць Т.А. та ін. Літературна норма і мовна практика. Ніжин. 2013.
 9. Матвіяс І.Г. Роль слобожанського говору в мовотворчості Григорія Квітки-Основ’яненка. Культура слова. 1980. Вип. 70. С. 57–62.
 10. Єрмоленко С.Я., Єрмоленко В.І., Бибик С.П. Новий словник епітетів української мови. Київ, 2012.
 11. Онацький Є. Українська мала енциклопедія: 16 кн: у 8 т. Книжка V. Буенос-Айрес, 1959. С. 621–622. URL: http://Diasporiana.org.ua (дата звернення: 15.04.2020).
 12. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. ІІІ. Об изменении значения и заменах существительного. Москва, 1968.
 13. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. Київ, 2001.
 14. Скляревская Г.Н. Толковый словарь и его место в типологии словарей. Слово и словарь – Vocabulum et vocabularium. Минск, 2019.
 15. Словарь росийсько-український. Зібрали і впорядкували М. Уманець і А. Спілка. Львів, 1893–1898.
 16. Сніжко Н. Мовно-естетичні й неографічні здобутки філологів Рівненщини. Українська мова. 2017. №1. С. 141–145.
 17. Тараненко О.О. Мови письменника словник. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2007. С. 372–373.
 18. Цимбалюк-Скопненко Т.В. Українська авторська лексикографія: здобутки та перспективи. Українська мова. 2010. № 2. С. 3–14.
 19. Ціхоцький І., Левчук О. Лексикографічний практикум. Львів, 2013.
 20. Шестакова Л.Л. К характеристике современной русской авторской лексикографии. Материалы метаязыкового семинара ИЛИ РАН. 2014. Санкт-Петербург, 2015. С. 11–32.
 21. Шестакова Л.Л. Русская авторская лексикография: Теория, история, современность. Москва, 2011.
 22. Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Ленинград, 1974. С. 265–304.
 23. Щербин В.К. Система взаимодействий между авторскими и толковыми словарями как часть лексикографического мейнстрима. Авторская лексикография и история слов: К 50-летию выхода в свет «Словаря языка Пушкина». Москва, 2013. С. 52–58.
 24. Gliwinskaja Łesia. Авторський словник в українській лексикографічній номенклатурі (типологічний аспект). Slavia orientalis. 2015. LXIV, Nr 3. S. 611–619.