• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №4 (76) 2020 » АГАТ-СИНТАКСИС ЯК КОМПОНЕНТ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

АГАТ-СИНТАКСИС ЯК КОМПОНЕНТ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Журнал «Українська мова» – №4 (76) 2020
УДК 811.161.2’42:004

Н.П. ДАРЧУК, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
бул. Тараса Шевченка, 14, Київ, 01601

E-mail: nataliadarchuk@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8932-9301

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація:  Статтю присвячено описові синтаксичного модуля комп’ютерної граматики української мови АГАТ. Простежено, як унаслідок роботи правил АГАТ-граматики лінійна морфологічна структура речення перетворюється на двомірну деревоподібну синтаксичну структуру із приписуванням типу синтаксичного зв’язку і типу синтаксичного відношення. Це дало змогу автоматично побудувати алфавітно-частотні словники сполучуваності всіх частин мови.

Ключові слова: автоматичний синтаксичний аналіз, дерево залежностей, синтаксичні зв’язки, синтаксичні відношення.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арібжанова І.М. Структура простого речення (формально-граматичний аспект). Навчальний посібник. Київ, 2001.
 2. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Київ, 1993.
 3. Дарчук Н. Дерево залежностей (ДЗ): роль і місце в синтаксисі. Матеріали ІV міжнародної наукової конференції «Людина. Комп’ютер. Комунікація». 25–27 вересня 2019 р. Львів, 2019. С. 20–28.
 4. Дарчук Н.П. Комп’ютерне анотування українського тексту: результати і перспективи. Київ, 2013.
 5. Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису. Ч. 1. Горлівка, 2004.
 6. Леонтьева Н.Н. Автоматическое понимание текстов: системы, модели, ресурсы. Москва,
 7. Маннинг К., Рагхаван П., Шютце Ч. Введение в информационный поиск. Москва, 2011.
 8. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. Москва, 2001.